Vijesti

22.02.2018. 10:26:05 - Libela (Zagreba鑛o psiholo筴o dru箃vo)

Zagreba鑛o psiholo筴o dru箃vo

Tjedan psihologije: Zamjenjujemo zablude znano规u

(Foto: ZPD/Facebook)

Povodom Tjedna psihologije, Zagreba鑛o psiholo筴o dru箃vo zapo鑕lo je akciju "Zamjenjujemo zablude znano规u!".

Od 19. do 23.velja鑕, na stranicama Dru箃va bit 鎒 predstavljena po jedna zabluda i odgovaraju鎒 znanstveno obja筺jenje. Budu鎖 da su se u javnom prostoru proteklih mjeseci pojavile brojne zablude koje mogu izravno na箃etiti ljudskim pravima ranjivih dru箃venih grupa, a osobito pravima djece, Dru箃vo 鎒 se u svojim komentarima nastojati dotaknuti upravo tih aktualnih tema. Osim toga, svaka 鎒 tema biti popra鎒na preporukama za daljnje istra緄vanje.

Zagreba鑛o psiholo筴o dru箃vo

Zagreba鑛o psiholo筴o dru箃vo

Zagreba鑛o psiholo筴o dru箃vo organizacija je civilnog dru箃va osnovana 2017. godine koja okuplja psihologinje i psihologe koji 緄ve ili rade na podru鑚u Grada Zagreba i Zagreba鑛e 緐panije. Dru箃vo je nastalo iz 緀lje stru鑞jaka za izno筫njem psihologijskih znanja i 鑙njenica u javnost te 緀lje za reagiranjem na dru箃vena zbivanja iz pozicije struke, uz stru鑞u i kolegijalnu podr筴u.

Sukladno Eti鑛om kodeksu psihologa, psiholozi_ginje su du緉i_e voditi se znanjima temeljenima na valjanim znanstvenim spoznajama te promicati i pridr綼vati se eti鑛ih na鑕la prilikom javnog istupanja.

U 緀lji da bude aktivno u promicanju ljudskih prava, Dru箃vo u javnom istupanju i radu slijedi humanisti鑛a na鑕la – po箃ivanje osobnog dostojanstva svih ljudi, slobodu izbora vlastitog pona筧nja i puni razvoj ljudske osobnosti.

Zagreba鑛o psiholo筴o dru箃vo

Zagreba鑛o psiholo筴o dru箃vo

Tagovi: ljudska prava, psihologija, tjedan psihologije, zablude, zpd

Vezani 鑜anci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM