Vijesti

08.12.2017. 11:34:26 - CESI

stop nasilju

Love & Respect - prevencija nasilja u vezama mladih

CESI započinje projekt "Love&Respect" provođenjem istraživanja učestalosti nasilja u vezama mladih na reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika/ca. Cilj projekta je izgraditi partnerstvo na europskoj razini za prevenciju nasilja u vezama mladih. Projektom namjeravamo ostvariti sljedeće specifične ciljeve:

Doprinijeti vidljivosti problema te zagovarati učinkovitu i sustavnu prevenciju nasilja u vezama na nacionalnoj i europskoj razini.

Razviti inovativne alate za prevenciju nasilja u vezama .

Podizanje svijesti o nasilju u vezama te važnosti kvalitetnih i ravnopravnih odnosa među mladima.

Stvaranje platforme za suradnju i razmjenu iskustava i dobrih praksi.

Povećanje kompetencija osoba koje rade s mladima za rad na prevenciji nasilja u vezama mladih

U okviru projekta biti će provedeno 7 nacionalnih istraživanja o učestalosti nasilja u vezama mladih na reprezentativnom uzorku  od 1000 ispitanika/ca te komparativna analiza, a rezultati će biti korišteni u zagovaranju sustavne i učinkovite prevencije. Kampanja će biti provođena putem društvenih medija i u svakoj će zemlji biti kreirana Facebook stranica na kojoj će mladima biti pružene informacije o nasilju u vezama te će im biti omogućeno postavljanje pitanja, sudjelovanje u raspravama i dijeljenje iskustava. Izradit ćemo online platformu za osobe koje rade s mladima koji će sadržavati informacije o nasilju u vezama mladih, različite materijale, priručnike, istraživanja  o rodno uvjetovanom nasilju. Osim toga, sadržavat će i bazu organizacija koje rade s mladima na prevenciji rodno uvjetovanog nasilja u sedam zemalja uključenih u projekt.  Kreirat ćemo interaktivnu online aplikaciju koja će uključivati kviz o nasilju u vezama mladim, te kvalitetnim i štetnim vezama.

Nositelj projekta je organizacija ProFem - centrum pro obeti domaciho a sexualniho nasili, o.p.s., iz Češke Republike, a kao partnerske organizacije sudjeluju: CESI – Centar za edukaciju savjetovanje i istraživanje, Hrvatska;  Society without wiolence,  Armenija; Sakhli - Advice Center for Women, Gruzija; FONDAZIONE HALLGARTEN-FRANCHETTI CENTRO STUDI VILLA MONTESCA, Italija;  Fundacion Privada Indera, Španjolska;  Verein Hazissa - Fachstelle für Prävention, Austria.

Tagovi: cesi, mladi, nasilje prema ženama, nasilje u vezama, rodno uvjetovano nasilje

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM