Vijesti

13.10.2017. 09:35:40

Seminar o radu u kulturi

Upravo u tijeku: Rad u organizacijama civilnog društva u kulturi

Osvajanje prostora rada. Uvjeti rada organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti

Osvajanje prostora rada. Uvjeti rada organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti

Upravo je u tijeku seminar "Obrazovanje u kulturnom menadžmentu" u Arheološkom muzeju u Zagrebu, uz osiguran video prijenos za sve koji/e nisu u mogućnosti sudjelovati na seminaru. Riječ je o programu Kulture nove. Seminar je počeo u 9.30, a program će trajati sve do 19 sati

Dinamika razvoja organizacija civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti u Republici Hrvatskoj posljednjih godina, a posebice nakon zadnje ekonomske krize, traži od nas intenzivnije bavljenje problemom rada, radnim uvjetima i njegovim specifičnostima u usporedbi s radom u drugim i drugačije organiziranim sektorima. Kao što se može vidjeti i iz globalnih pokazatelja: kultura je sve više izložena nestabilnosti i nesigurnosti. Tome svjedoči i dokument Međunarodne organizacije rada (ILO) "Employment relationships in arts and culture" (Gijsbert van Liemt, 2014.) utvrdivši da radnici u kulturi imaju visok stupanj predanosti radu koji je često fragmentiran i nepredvidiv, dok u usporedbi s drugim sektorima zarađuju skroman dohodak od svog primarnog posla u kulturi, pa im sekundarni poslovi pomažu u osiguravanju vlastite egzistencije. Mnogima je unatoč tomu zajednička nadprosječna motivacija i upornost. Takva atipičnost rada i sve češći odmaci od tradicionalnih ugovornih radnih odnosa, obilježja su koja dijeli i domaći kulturni sektor.

U nastojanju da se doprinese rješavanju problema koji proizlaze iz takve organizacije rada i njegove "strukturne nestabilnosti", Zaklada "Kultura nova" provela je istraživanje i sveobuhvatnu analizu radnih uvjeta civilnog sektora u kulturi te ih predstavila u studiji "Osvajanje prostora rada. Uvjeti rada organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti" autora doc.dr.sc. Valerije Barada, dr.sc. Jake Primorac i dr.sc. Edgara Buršića. Nakon ovih prvih koraka u Zakladinim promišljanjima mjera za poboljšanje radnih uvjeta ovog specifičnog polja u kulturi, osmišljen je seminar "Rad u organizacijama civilnog društva u kulturi" kao sljedeća etapa u problematizaciji rada i radnih uvjeta u suvremenoj kulturi i umjetnosti s posebnim naglaskom na radnopravnu dimenziju atipičnih oblika i karakteristika zaposlenosti u ovom sektoru, a na koje je ukazalo i navedeno istraživanje (neplaćeni izvanredni oblici rada i bolovanja, financijska potkapacitiranost organizacija i pokrivanje plaća iz više izvora, nefiksirano radno vrijeme i rad za vrijeme vikenda, blagdana i godišnjih odmora i sl.).

Zaklada je seminar osmislila u suradnji s Mariom Kikašem, a program je namijenjen predstavnicima organizacija civilnoga društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti, ali i svim drugim (samo)zaposlenima i angažiranima u području kulture koji su zainteresirani za temu rada. Stoga Zaklada, jednako kao i u slučaju istraživanja koje ne bi bilo provedivo bez aktivnog sudjelovanja angažiranih u OCD-ima, i ovom prilikom poziva radnike (bez obzira na status i oblik njihovog rada) u OCD-ima koji djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti da svojim aktivnim sudjelovanjem doprinesu programu seminara osmišljenom kako bi pomogao predstavnicima organizacija u upoznavanju s vlastitim radnim pravima, a organizacije uputio u obveze poslodavca te u konačnici zajednički promislio mjere za poboljšanje radih uvjeta. Seminar će započeti prezentacijom rezultata istraživanja objavljenoga u studiji "Osvajanje prostora rada", nakon čega će predstaviti ključne zakonske aspekte rada u Republici Hrvatskoj i kvalitetu zaposlenosti, ukazati na neke od primjera dobrih praksi iz Europe u području tzv. prekarnog rada u kulturi i umjetnosti te u konačnici u zajedničkoj diskusiji sa sudionicima iznjedriti policy preporuke za daljnje unapređenje uvjeta rada u kulturi i razmotriti ulogu Zaklade i drugih relevantnih dionika u ovim procesima. Jezici seminara su hrvatski i engleski, a detaljan program seminara nalazi se u prilogu.

Svi i sve zainteresirani/e za seminar koji/e nisu u mogućnosti sudjelovati moći će pratiti program putem video prijenosa OVDJE, a u rasprave će se moći uključiti sa svojim pitanjima i komentarima upućenima na e-adresu: edukacija@kulturanova.hr.

Seminar se realizira uz podršku Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Detaljan program seminara možete preuzeti ovdje.

Sva eventualna pitanja možete postaviti na e-adresu edukacija@kulturanova.hr.

Tagovi: civilno društvo, kultura nova, mario kikaš, obrazovanje u kulturnom menadžmentu, osvajanje prostora rada uvjeti rada organizacija c, rad u kulturi, seminar

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM