Vijesti

06.07.2017. 12:57:17 - Libela

Digitalizirano i obrađeno digitalizirano gradivo

Arhivski fond Marije Jurić Zagorke dostupan za korištenje

Članska iskaznica Jugoslavenskog novinarskog udruženja

Članska iskaznica Jugoslavenskog novinarskog udruženja (Foto: zagorka.net/arhiv)

Centar za ženske studije u suradnji s Hrvatskim novinarskim društvom, u okviru projekta Digitalizacija odabrane građe Marije Jurić Zagorke, stvorio je Arhivski fond Marije Jurić Zagorke.

Digitalizirano i obrađeno digitalizirano gradivo (uz uvod i popis dokumenata i zapisnika na hrvatskom i engleskom jeziku) Arhivski fond Marije Jurić Zagorke nalazi se na mrežnoj stranici Memorijalnog stana Marije Jurić Zagorke www.zagorka.net.

"Marija Jurić Zagorka prva je hrvatska politička novinarka, koja je sudjelovala pri osnivanju Hrvatskog novinarskog društva. U okviru svog djelovanja kao članice zalagala se za radna i socijalna prava novinara/ki. U suradnji Centra za ženske studije i Hrvatskog novinarskog društva, digitalizirano je gradivo Hrvatskog novinarskog društva s ciljem korištenja gradiva kao izvora pri istraživanju novinarskog rada Marije Jurić Zagorke", stoji u opisu Fonda. 

Digitalizirano gradivo u periodu 1910.-1957. je u vlasništvu Hrvatskog novinarskog društva (originali se nalaze kod imatelja gradiva, a u knjižnici Centra za ženske studije moguće je pogledati fotokopije originala). Gradivo sadrži osobne dokumente i korespondenciju Marije Jurić Zagorke te zapisnike Hrvatskog novinarskog društva.

Tagovi: arhivski fond, centar za ženske studije, feminizam, hrvatsko novinarsko društvo, marija jurić zagorka, mediji, novinarstvo

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM