Vijesti

18.02.2016. 20:38:12 - Libela/Hina

POZIV NA RATIFIKACIJU ISTANBULSKE KONVENCIJE

'Stečena ženska prava se ukidaju, Crkva prodire u sve sfere života'

(Foto: HINA /Zvonimir KUHTIĆ)

Centar za žene žrtve rata ROSA i partnerske organizacije u četvrtak su na konferenciji ponovno pozvale Vladu da ratificira Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama, tvrdeći kako se već stečena ženska prava na svakodnevnoj razini ukidaju, a Katolička crkva sve više zauzima privatnost i prostor građana Hrvatske.

Neva Toelle, predsjednica Autonomne ženske kuće Zagreb, kazala je kako problem nije specifična vrsta, nego različiti oblici nasilja protiv žena. "Rodno utemeljeno nasilje je važan pojam koji u sebi sublimira mnogo, govori o specifičnim vrstama i oblicima nasilja kojima su izložene žene. Iako su žene statistički većina, one se tretiraju kao manjina te su marginalizirana grupa", kazala je Toelle.

Osvrnula se, kako kaže, na činjenicu da je Hrvatska sekularna država, a da Katolička crkva intenzivno i agresivno zauzima privatnost i prostor svih građana u zemlji. "Njezin utjecaj je do te mjere intenzivan i dubinski prodire u sve sfere života da to postaje nedopustivo. Apeliram stoga da se suzdrži od takvih uplitanja", kazala je.

Istaknula je kako je suradnja vlasti nužna, objasnivši da ratifikacija Konvencije koja se otvoreno bori protiv nasilja nad ženama i koji ima organiziran sustav praćenja i primjene odredbi, omogućuje sustavnu informiranost zbog koje se pred problemima više neće moći zatvarati oči.

"Već stečena ženska prava se na svakodnevnoj razini ukidaju, a kada se doda utjecaj Katoličke crkve koja je prodrla u sve sfere privatnog života i u elementarnom obliku ugrožava reproduktivna prava žena tada je vrijeme da se ženske kuće ujedine i pokrenemo zaštitu prava žena", rekla je.

Na konferenciji je istaknuto da je UN-ov Odbor za ljudska prava Hrvatskoj uputio preporuke o Pravima žena na život bez nasilja. Naveli su osiguravanje hitne zaštite žena koje su doživjele nasilje, nužnost da odgovara počinitelj a ne žrtva nasilja, promjene u obiteljskom zakonu gdje će žena i dijete biti zaštićeni od nasilja kao i financiranje uz osiguranje autonomnosti skloništa. Uputili su i preporuku kako žene moraju imati pravo odlučivanja o sebi, svom tijelu bez nametanja krivnje i osude.

"I ono malo dobrih zakona koje smo donijeli, implementiramo ih na štetu žena, a na korist počinitelja. Odgovornost je na državi", istaknuto je.

U projektu "Osnaživanje ženskih organizacija civilnog društva za širenje servisa pomoći i podrške ženama koje su preživjele različite oblike rodno utemeljenog nasilja" sudjelovale su Centar za žene žrtve rata - ROSA, Autonomna ženskom kuća Zagreb, Centar za podršku i razvoj civilnog društva "DELFIN" iz Pakraca i Udruga žena "NIT" iz Korenice s ciljem osnaživanja suradnje.

Udruge su istaknule kako za projekte koje rade gube sredstva iz proračuna, a na upit tko kroji takve zakone županija i grad odgovaraju 'takav je zakon o udrugama'. Sve bi moglo rezultirati zatvaranjem sedam udruga i savjetovališta, dodali su.

Udruge su upozorile na odgovornost prema ženama koje će se morati vratiti zlostavljačima, a Neva Toelle rekla je kako su u siječnju ove godine ubijene četiri žene, počinitelji su njihovi partneri, a stradala su i djeca.

Tko je preuzeo odgovornost za ta nedjela, i tko će odgavarati ako iz naših sigurnih kuća štićenici budu ozlijeđeni, da li je to vlast oni koji su donosili takav zakon, Vlada, Centara za socijalnu skrb ili oni koji ga u institucijama države provode, pitanja su na koja udruge nisu dobile odgovor.

Sveobuhvatna pomoć je moguća jedino ako se obuhvate svi dionici u zajednici, zaključeno je na konferenciji.

Tagovi: autonomna ženska kuća zagreb, centar za žene žrtve rata rosa, konvencija vijeća europe o sprječavanju i borbi pr, nasilje nad ženama, neva toelle

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM