Vijesti

29.06.2015. 11:19:23 - Libela

Hrvatska kao pozitivan primjer

Najve鎖 broj izbjeglica nakon Drugog svjetskog rata - po箃ujte njihova prava

Diljem Europske unije u riziku od siroma箃va je 鑑k 26 milijuna djece.

Upozorila je na to Agencija Europske unije za temeljna prava (Fundamental Rights Agency - FRA) u svom godi筺jem izvje规u za 2014. godinu, u kojem donosi detaljan pregled stanja temeljnih prava u zemljama 鑜anicama EU, pa tako i u Hrvatskoj.

Agencija ocjenjuje kako u Europskoj uniji postoji visoka razina diskriminacije, ponajvi筫 u podru鑚u zapo筶javanja.

Posebnu pozornost u izvje规u posvetili su informaciji o diskriminaciji pripadnika/ca manjinskih etni鑛ih grupa, uklju鑥ju鎖 migrante i izbjeglice, i to pri zapo筶javanju, obrazovanju te kori箃enju zdravstvenih usluga. Znatan problem je neprijavljivanje slu鑑jeva diskriminacije, a terenska istra緄vanja Agencije pokazuju kako je diskriminacija mnogo prisutnija nego 箃o je to vidljivo iz slu綽ene evidencije. Upozoravaju i na postojanje govora mr緉je diljem EU, posebice na internetu.

Agencija podsje鎍 i na to da se prvi puta nakon Drugog svjetskog rata diljem svijeta nalazi vi筫 od 50 milijuna izbjeglica, te daje zemljama 鑜anicama niz preporuka, s ciljem osiguravanja po箃ovanja temeljenih prava.

Va緉o je istaknuti i to da se Hrvatska u izvje规u navodi kao pozitivan primjer, te isti鑥 kako je slu綽enicima/cama u Hrvatskoj koji/e rade s imigrantima i imigrantkinjama osigurana posebna edukacija. Uz to, navode i kako u鑕nici/e unutar obrazovnog sustava u鑕 o razli鑙tosti i interkulturalizmu.

Podaci za Hrvatsku prvi su se puta na筶i u pro筶ogodi筺jem izvje规u, nakon ulaska Hrvatske u EU.

 

Tagovi: djeca, eu, godi筺je izvje规e europske agencije za temeljna pr, hrvatska, izbjeglice, siroma箃vo

Vezani 鑜anci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM