Vijesti

04.02.2014. 10:47:24 - Hannah Osborne (ibtimes.co.uk)

Ka緉javanje korisnika prostitucije

Europa glasa o nordijskom modelu zakona o prostituciji

Odbor za 緀nska prava i rodnu ravnopravnost Europskog parlamenta izglasao je izvje规e koje preporu鑥je usvajanje 'nordijskog modela' zakona o prostituciji.

Izvje规e je izlo緄la Mary Honeyball, britanska zastupnica Laburisti鑛e stranke u Europskom parlamentu, a ono predla緀 da se EU ugleda na 箆edski model zakona u prostituciji, kojim se, umjesto ka緉javanja seksualnih radnica, ka緉javaju njihov klijenti.

Model je nedavno izglasan u francuskom parlamentu, uvelike zahvaljuju鎖 ministrici za 緀nska prava, Najat Vallaud-Belkacem. Prema tome, osoba 'uhva鎒na' kako pla鎍 za spolni odnos bit 鎒 ka緉jena s 1.500 eura za prvi prekr筧j te s 3.000 eura bude li opet 'uhva鎒na' za isto.

萳anovi Odbora za 緀nska prava i rodnu ravnopravnost glasali su sa 14 glasova u korist nordijskog modela, dvoje ih je bilo protiv, a 筫st suzdr綼nih.

Izglasavanje ovog modela pokazuje jasan stav EU prema zakonima o prostituciji. Izvje规e tako餰r mo緀 predlo緀no Europskom parlamentu na izglasavanje, 箃o 鎒 se i odr綼ti na jednoj od plenarnih sjednica u Strasbourgu u velja鑙, najvjerojatnije 24.

Nordijski model pokazao se kao uspje筧n u zemljama Skandinavije, gdje je op鎒nito visok stupanj rodne ravnopravnosti i poznavanja problema eksploatacije u prostituciji. Zakone su tako餰r podr綼le 緍tve prostitucije i trgovanja ljudima unutar iste.

Komentiraju鎖 zakon, Honeyball je izjavila. "Ovo je fantasti鑑n ishod koji 鎒 odigrati klju鑞u ulogu u promjeni odnosa prema prostituciji diljem Europe. Sada smo korak bli緀 pristupu koji prepoznaje fundamentalnu nepravdu u tome kada mu筴arac kupuje 緀nsko tijelo."

Ve鎖na 緀na koje se prostituiraju u Velikoj Britaniji su strankinje, mahom iz siroma筺ih zemalja i 鑕sto 緍tve trgovine ljudima. Umjesto da se i dalje pretvaramo da je kupovanje seksa ne箃o 箃o se odvija izme饀 dviju suglasnih osoba, moramo sagledati prisilnu i izrabljiva鑛u stranu globalne seksualne razmjene.

萯njenice da Francuska i Irska prebacuju fokus na mu筴arce koji kupuju seks, a Njema鑛a pomi筶ja svoj laissez-faire sistem upu鎢ju da se stvari kre鎢 u pravom smjeru prema nordijskom modelu. Nadam se da 鎒 Europski parlament pripomo鎖 筰renju ovakvih promjena.

Brendan Wynne, glasnogovornik organizacije Equality Now, tako餰r je podr綼o glasanje: "Kada donosimo zakone o prostituciji, va緉o je saslu筧ti i 緍tve trgovine ljudima i seksualne eksploatacije."

Nordijski model kriminalizira svodni箃vo i bordele, a dekriminalizira pojedince/ke koji/e se bave prostitucijom te im pru綼 mogu鎛osti izlaza i podr筴e.

"Ovakav je model uspje筧n u zemljama s visokim stupnjem rodne ravnopravnosti poput ﹙edske, dok zemlje u kojima je prostitucija legalna – poput Njema鑛e ili Nizozemske – sve vi筫 shva鎍ju da su pogrije筰li."

 

Prevela i prilagodila Sara Sharifi 


 萳anak je nastao u okviru projekta Europske mogu鎛osti za ruralne 緀ne koji provodi CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istra緄vanje u partnerstvu s Udrugom 緀na Hera, Prostorom rodne i medijske kulture K-zona i Radijom Kaj. Projekt financira Europska Unija u okviru IPA INFO 2012. Mi筶jenja i stavovi izneseni u ovom 鑜anku ne izra綼vaju mi筶jenje i stavove Europske unije.

Tagovi: eu, europski parlament, prostitucija, zakon, 緀nska prava i rodna ravnopravnost

Vezani 鑜anci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM