Vijesti

22.11.2013. 10:15:12 - Mirela Brodnjak

Europski socijalni fond

Novac iz Europskog fonda po prvi puta za borbu protiv diskriminacije LGBT osoba

Europski parlament usvojio je 20. studenog 2013. godine  Regulativu o strukturnim fondovima za razdoblje 2014. –2020.

Europski socijalni fond (European Social Fund, ESF) strukturni je fond koji ima za cilj jačanje gospodarske i socijalne kohezije država članica Europske unije. Glavni je financijski instrument EU za ostvarivanje strateških ciljeva politike zapošljavanja, i trenutno raspolaže s oko 10 posto proračuna EU.  

Jedan od prioriteta Fonda promicanje je jednakih mogućnosti za sve. Ovom odlukom, Parlament se založio da se borba protiv diskriminacije također uvrsti među njegove programske smjernice.

Obvezujućim zakonodavnim aktom jasno je istaknuto da je diskriminaciju utemeljenu na spolu potrebno sagledati u širem kontekstu – uzimajući u obzir i diskriminaciju prema transseksualnim osobama – u skladu s pravnom praksom Europskog suda pravde. 

(11) [...] implementacija programske strategije financirane iz Europskog socijalnog fonda ima za cilj suzbijanje diskriminacije utemeljene na spolu, rasi ili etničkom podrijetlu, religiji ili vjerovanju, invaliditetu, dobi ili seksualnoj orijentaciji [...]; značenje pojma diskriminacije na temelju spola treba se koristiti u širem kontekstu kako bi obuhvatilo i ostale rodne aspekte u skladu s pravnom praksom Europskog suda pravde.  

Europski sud pravde nekoliko je puta donosio presudne odluke zbog diskriminacije osoba koje su planirale ili su već obavile operaciju promjene spola pozivajući se na činjenicu da je spolna diskriminacija zabranjena temeljem prava EU.  

Članica Europskog parlamenta, Elisabeth Schroedter, glasnogovornica Zelenih/Europske slobodne alijanse i članica interesne skupine za LGBT prava u Europskom parlamentu kazala je:  "Fond je uvijek bio prvenstveno namijenjen jačanju ekonomske i socijalne kohezije."

"Danas je po prvi put zaštita protiv diskriminacije definirana kao investicijski prioritet svih država članica, pri čemu nikako nije moguće zaobići ni LGBT osobe. S obzirom na sve rečeno, Europski parlament napravio je veliki iskorak prema socijalnom fondu koji će još bolje promicati socijalnu uključivost i ekonomski rast

Članica Europskog parlamenta, Sirpa Pietikäinen MEP, potpredsjednica interesne skupine za LGBT prava također je rekla: "Drago mi je da je Parlament odlučio istaknuti važnost borbe protiv diskriminacije i promicanja jednakih mogućnosti preko Socijalnog fonda.  Rješavanje ovih problema time postaje glavna zadaće Europske unije. Unutar Fonda, EU će imati mogućnost ostvariti zadane ciljeve."

Nakon što su donesene programske smjernice za Europski socijalni fond za razdoblje 2014. –2020., vladama država članica EU preostaje samo da raspodijele novčana sredstva koja su im dodijeljena u okviru Fonda.   

Tagovi: borba protiv diskriminacije, europska unija, europski parlament, europski socijalni fond, lgbt, odluka, zakon

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM