Vijesti

14.11.2013. 14:43:14 - Libela (C甋)

Centra za 緀nske studije:

'Pozivamo gra餫nke i gra餫ne da s punom svije规u o dalekose緉im posljedicama glasaju protiv'

Povodom raspisivanja referenduma o uno筫nju definicije braka kao 緄votne zajednice mu筴arca i 緀ne u Ustav Republike Hrvatske, 鑜anice i suradnice Centra za 緀nske studije 緀le izraziti svoje odlu鑞o protivljenje referendumskom pitanju i provedbi referenduma za koje opravdano smatramo da ugro綼vaju postignute standarde ljudskih prava, sloboda i demokracije.

Prije svega, protivimo se postavljanju zna鑑ja braka na razinu ustavnog pitanja, svjesne mogu鎖h dugoro鑞ih implikacija tog 鑙na kako za osobe homoseksualne orijentacije tako i za sve gra餫nke i gra餫ne Republike Hrvatske. Uzdizanje heteroseksualnosti braka na razinu ustavne kategorije po prvi put suprotstavlja heteroseksualnost drugim spolnim orijentacijama u najvi筫m zakonskom aktu dr綼ve. Time spolna orijentacija postaje mjesto razlike u pravu, odnosno ustavom potvr餰n temelj zakonskih ograni鑑vanja prava i sloboda. Smatramo to protuustavnim, jer Ustav predvi餫 jednakost pred zakonom i u緄vanje prava i sloboda neovisno o spolu i drugim osobinama. Stoga izra綼vamo zabrinutost zbog proizvodnje konflikta u ustavnim odredbama i nesagledivih posljedica koje bi taj konflikt mogao imati na stanje ljudskih prava i osiguravanje jednakosti svih gra餫nki i gra餫na Republike Hrvatske.

Nadalje, s velikom nelagodom svjedo鑙mo politi鑛im procesima koji ugro綼vaju sekularnost dr綼ve i vode nametanju religijskih vrijednosti u odnosu na koje bi sekularna dr綼va trebala biti neutralna i pretpostaviti im najvi筫 ustavne vrednote koje su temelj za tuma鑕nje ustava (sloboda, jednakost, ravnopravnost spolova, po箃ivanje prava 鑟vjeka).

甧limo ukazati i na 筰ri politi鑛i kontekst kojega gra餫nke i gra餫ni moraju biti svjesne/i izlaze鎖 na referendum. Kampanja za referendum dio je 筰reg nadnacionalnog konzervativnog pokreta politi鑛i projektirane retradicionalizacije koju osje鎍mo kao prijetnju dosad osiguranim slobodama, a naro鑙to nas, kao 緀ne, brine budu鎛ost tretiranja rodne ravnopravnosti i reproduktivnih prava, uklju鑥ju鎖 pravo na siguran i besplatan poba鑑j i dostupnu kontracepciju. Taj pokret netransparentnih izvora financiranja i strukture kao jedan od primarnih fokusa ima promicanje fiksnih rodnih uloga. Za osobe homoseksualne i drugih spolnih orijentacija, kao i za 緀ne op鎒nito, to uklju鑥je ograni鑑vanje i takav stupanj dru箃venog nadzora nad tijelom, seksualno规u i reprodukcijom kakav dr緄mo u potpunosti neprihvatljivim.

Uva綼vaju鎖 pluralnost mi筶jenja i ljudskih izbora, kampanju za referendum ipak vidimo kao izraz isklju鑙vanja drugih i druk鑙jih, kao izraz homofobije koji rezultira proizvodnjom verbalnog i drugog nasilja i potenciranjem dru箃venih sukoba temeljenih na isklju鑙vanju svake razli鑙tosti. Kampanja je nastavak konzervativnih nastojanja ograni鑑vanja sloboda i prava kojima smo svjedo鑙le u slu鑑ju dono筫nja zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji, uvo餰nja zdravstvenog odgoja u 筴ole te sve 鑕规ih ograni鑑vanja dostupnosti kontracepcije i poba鑑ja putem poziva medicinskih radnika/ca na prigovor savjesti, bez osiguranog sustava koji bi omogu鎖o 緀nama puno u緄vanje zakonom zajam鑕nih prava. Ove su tendencije nespojive s feministi鑛im vrijednostima za koje su se borile generacije 緀na i koje predstavljaju civilizacijski doseg koji ne smije biti ugro緀n.

Stoga, ukoliko se referendum bude odr綼o, pozivamo gra餫nke i gra餫ne da s punom svije规u o dalekose緉im posljedicama glasaju protiv.

Tagovi: centra za 緀nske studije, diskriminacija, glasuj protiv, hrvatska, lgbt prava, ljudska prava, referendum, referendum o braku, u ime obitelji

Vezani 鑜anci:

Facebook komentari

Prika緄 stare komentare (23)

Stari komentari

Za:
Dalekose緉e posljedice na綼lost su vec nastupile akcijama protiv
14.11.2013. 17:35
Simone:
Jednostvo ne shva鎍m ekipu koja mo緀 tako 緐鑞o inzistirati da se u Ustav upi筫 da je brak isklju鑙vo zajednica mu筴arca i 緀ne.
14.11.2013. 21:23
zlatan:
Marki鎘a je ovom zadnjom izjavom, da su problem ne samo LGBT, ve i samohrani roditelji ili djedovi, bake ne箃o neprirodno za odgoj djeteta dokazala tko je. Fa筰stica! Za mene jest fa筰stica, nisam nikada ni sumnjao u to da nije fa筰stica.
U mojem susjedstvu jedan djed i baka odgajali su svoje unuke. Brat i sestra. Roditelji su bili 緄vi, ali koliko sam 鑥o problemati鑞og pona筧nja. Napustili su djecu i skitarali po svijetu. Je li to bilo neprirodno okru緀nje za tu djecu? Za mene nije, ali za Marki鎘u o鑙to jest.
14.11.2013. 22:02
??:
Pitanje 1. Jesi li punoljetan? 2. Jesi li roditelj? 3. Imas li bilo koju odgovornost u 緄votu?
14.11.2013. 22:50
??:
A zaista je tesko shvatiti. Najbolje da brak bude slobodna volja, pa da ga sklapaju muskarac i muskarac, zena i zena, muskarac i kujica, koza ili kobila i obrnuto, dva bracna para me饀sobno, domina i nedomino, muskarac i beba, zena i mrtvac i da ne nabrajam sve filije reci cu ostale seksualne devijacije
14.11.2013. 23:04
hmmm:
Jesu li ovo te feministi鑛e vrijednosti koje ne smiju biti ugro緀ne?? www.youtube.com/watch?v=GjgBfklmYj8
14.11.2013. 23:41
Simone:
Ono kad se ovi iz U ime obitelji do饀 spamati Libelu svojim fa筰soidnim komentarima.
15.11.2013. 00:57
Za:
甧lim se oduprijeti nazivima normalno i prirodno jer to je dru箃veno neprihvatljivo i uvredljivo za ovu skupinu ljudi ali jednostavno ne mogu, ne mogu jer ne箃o 箃o je normalno ovi ljudi nazivaju fa筰soidnim. Ne箃o 箃o je prirodno jer slu緄 opstanku je homofobno i diskriminiraju鎒. I ja bih voljela biti operna pjeva鑙ca u Scali ali nemam uvjeta za to.Imate li vi uvjete za sklapanje braka? Molim odgovorne u Scali da me se ne diskriminira radi glasa koje nemam kad ja 緀lim pjevati u operi, i 箃o me briga za ljude koji me ne mogu slu筧ti neka slu筧ju, moje je pravo da pjevam u Scali. Pa nitko ne bi ni箃a rekao da ja pjevam u 鑕tiri zida. Je li tako? Eto tako vi postavljate va筫 probleme.
15.11.2013. 12:53
kosee:
Odobrava li gospo餫 Marki onda poba鑑j u slu鑑ju da 緀na ostane trudna a svjesna je da dijete ne鎒 donijeti na svijet i odgajati u 'prirodnom okru緀nju'. Tako餰r, za箃o je dom za nezbrinutu djecu 'prirodno okru緀nje'?
15.11.2013. 13:53
Za:
Pobacaj je pravno reguliran i odobrava li ga ona ili ne odobrava to je njen osobni stav s obzirom da ga se uopce ne dovodi u zakonsko pitanje. Iz nicega nisam shvatila da g餫. smatra dom prirodnim okruzenjem,niti da je podcijenila samohrane roditelje.
15.11.2013. 17:07
Za:
Meni je priroda uskratila glas za pjevanje, vama je uskratila privla鑞ost prema suprotnom spolu, pa ajmo napraviti od toga veliku tragediju. Da ja urlam u Scali, bi li me netko ga餫o sa raj鑙com?
15.11.2013. 17:26
Simone:
Da, amo usporediti diskriminaciju s tvojim deficitom sluha. To 箃o 鎒 gej ili lezbijka biti gra餫ni i gra餫nke drugog reda, bez mogu鎛osti da ostvaraju prava na imovinu, naslje餴vanje, djecu... To nema veze. To je toliko benigno kao 箃o ti nema sluha. Pa shva鎍 li ti 箃o ti uspore饀je?

Mo緀mo i ovako postaviti hipotezu. Recimo da si neplodna. Jebiga, tako je i gotovo. Rodila si se takvom. I nakon ovog kri綼rskog rata protiv pedera i lezbi, javi se neka nova ili ista Marki koja smatra da ni neplodnim parovima se ne smije dopustiti da u饀 u brak jer eto nisu u stanju ispuniti svoju shrhz - razmno綼vati se do besvijesti. I onda to nije diskriminacija? I ona bi to usporedila sa sluhom?
15.11.2013. 22:52
Mudrija筰ca:
@Za, tvoja usporedba kr筫nja ljudskih prava s neimanjem sluha je toliko smije筺a i proma筫na da ne znam da li bi plakala od jada ili se smijala od razine gluposti.

A ovo kako Marki nije 'podcijenila samohrane roditelje'... Pa, dobro, u kojem ti svijetu 緄vi?
15.11.2013. 22:54
Za:
Stavila sam taj primjer ako niste shvatili upravo radi razine gluposti. Zasto? To sto u ustav ulazi definicija braka kao zajednica muskarca i zene, to ne utjece na nize zakonske odredbe. Drugo, svatko se mo緀 osjecati gra餫ninom drugog reda iz ovih ili onih razloga. Trece, zivim u svijetu samohranog roditeljstva i znam koliko je djetetu tesko i bolno neke stvari objasniti uz sav trud, ljubav i angazman.
16.11.2013. 08:37
Za:
Ve鎖na 緀li 緄vjeti u tradicinalnim 緄votnim zajednicama, i to je pravo koje 緀le zadr綼ti. Takve zajednice nisu uvijek med i mlijeko i nisu uvijek sretne i najidealnije. Poistovjetiti tradicionalne zajednice sa liberalnim znaci oduzeti nekom pravo na tradicionalizam. Nitko ne govori da liberalna zajednica ne treba biti pravno regulirana. Ali isto tako kao i tradicionalna nece ni liberalna uvijek biti sretna i najidealnija. I zato ne treba bez smisla hipotetizirati.
16.11.2013. 09:33
kosee:
Za, s obzirom na tvoju usporedbu, smatra li da bi ljudima bez sluha trebalo zabraniti sklapanje braka? Ili, da paralela bude dosljednija, bi li ljudima bez sluha trebalo zabraniti pjevanje na svadbama?
Ne pri鑑mo vi筫 o tome 箃o koga 緄vcira nego na綼lost pri鑑mo o zakonskim i ustavnim odredbama, a to su vrlo ozbiljne stvari.
18.11.2013. 10:49
Za:
Svadba je privatna zabava a ne javna. ﹖o ce tko u svoja 鑕tiri zida raditi njegova je osobna stvar. Postoje li zakonske odredbe koje one bez sluha isklju鑥ju iz braka?
18.11.2013. 11:35
kosee:
Zapravo je suvi筺o raspravljati s obzirom na stupanj informiranosti te sposobnost logi鑞og razmi筶janja tako da ne鎢 nastaviti dalje.
Netko 鎒 re鎖 da vrije餫m no recimo s gospodinom Provokatorom rado raspravljam bez obzira na potpuno opre鑞a mi筶jenja.
Ponekad se pitam koliko bi dru箃vo druga鑙je izgledalo da na svakim izborima (i referendumu) dobijemo mali IQ test kao kvalifikaciju za pristup glasanju.
18.11.2013. 11:43
Za:
Postoje li zakonske odredbe koje omogu鎢ju brak istospolnim zajednicama? O 鑕mu pri鑑mo, da je bilo politi鑛e volje to bi ve bilo regulirano zakonom. Sada ga Pusi鎘a, Jovanovi ne箃o drobe. Mi kao bi ali nam narod ne da. Bas im je neka prozirna demagogija. Nema ni politi鑛e volje ali moraju to diplomatski odraditi.
18.11.2013. 11:47
Za:
Interesantno, nemogu鎛ost vlastitog argumentiranja opravdavate vrije餫njem tu餰g.
18.11.2013. 12:06
Provokator:
Tu su u pitanju dvije stvari:

prva je je li brak ljudsko pravo, a druga je definicija braka.

Po Op鎜j deklaraciji o ljudskim pravima brak jest ljudsko pravo, ali je implicitno o鑙to i to da je brak u njoj definiran kao zajednica izme饀 mu筴arca i 緀ne. Po tome ispada da pravo na istospolni brak ne postoji.

Po meni tu je problemati鑞o to 箃o se ukinula distinkcija izme饀 prirodnih i dru箃venih prava. Premda to je zapravo samo logi鑛a posljedica cijele liberalne ideologije koja na kraju jedino mo緀 zavr筰ti u autokratskom totalitarizmu.
18.11.2013. 13:16
Za:
I mo緀 li kosee sada shvatiti da je brak istospolnih zajednica pravno reguliran kao i moja 緀lja za pjevanjem.
18.11.2013. 13:33
Provokator:
Zapravo, Kosee mi je dobro skrenula pozornost da se ta odredba mo緀 tuma鑙ti i ekstenzivno. Malo nategnuto, dodu筫, ali mo緀.
18.11.2013. 13:41

Iz drugih medija

AEM