Vijesti

05.09.2013. 07:32:17 - radiosarajevo.ba

"Priprema za stvarni život"

Zdravstveni odgoj u školama u Kantonu Sarajeva

Priprema za stvarni život - neki će prokomentirati sadržaj novog nastavnog predmeta koji će od ove školske godine izučavati učenici/ice sarajevskih osnovnih škola, oni koji se ne opredijele za vjeronauk ili predmet društvo kultura i religija. 

Naime, u sklopu novog predmeta učit će se o nenasilnoj komunikaciji, zdravoj prehrani, preventivnim aktivnostima u borbi protiv upotrebe psihoaktivnih supstancija, zdravlju i fizičkom odgoju, te osnovama reproduktivnog zdravlja. 

Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo ovaj je predmet uvelo na osnovu presude ustavnoga suda koja ga je obavezala na izmjene Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju. 

Time su se stvorili osnovni preduvjeti za uvođenje još jednoga alternativnog predmeta u osnovne škole na području Kantona Sarajevo, priopćili su iz Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo.

Od sada, pored vjeronauka i društva kulture religija, ovaj treći predmet će roditeljima i učenicima/ama koji nisu zainteresirani za ove predmete omogućiti ravnopravan status, smatraju u Ministarstvu obrazovanja.

"U potrazi za odgovarajućim materijalom, a kroz već uspostavljenu uspješnu suradnju sa XY asocijacijom, zainteresirali smo se za njihov projekat 'Zdravi životni stilovi'. Naime, na ovom projektu su, pod koordinacijom kolega/ica iz XY asocijacije, radili eksperti iz skoro cijele Federacije (uz suglasnost i potporu nadležnoga Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke), a najvećim dijelom iz Kantona Sarajevo, pa iz našega ministarstva. U početku je ovaj predmet obuhvaćao više tema i bio zamišljen kao jedna vrsta "suplementa", tj. kao kurikulum koji bi služio za"dopunjavanje" već postojećih predmeta", priopćeno je iz Ministarstva obrazovanja.

Dodaju da su na inicijativu XY Asocijacije, zajedno s ekspertnim timom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, kolegama iz struke i predstavnicima/ama roditelja vrijedno radili na analizi i selekciji postojećeg materijala, te su tokom ljeta vrlo brzo prilagodili određena poglavlja potrebama novoga, zasebnoga predmeta, na čemu je resorni ministar Damir Marjanović čestitao cijeloj ekipi.

"U svom prvom prijedlogu ovaj predmet je obuhvaćao više poglavlja od kojih su za sadašnju namjenu odabrane teme: nenasilna komunikacija, zdrava prehrana, preventivne aktivnosti u borbi protiv upotrebe psihoaktivnih supstanci, zdravlje i fizički odgoj, te osnovne informacije o reproduktivnom zdravlju. Predviđeno je da u realizaciji programa po ovim poglavljima sudjeluju prosvjetni radnici/ice različitih profila, od nastavnika/ica nastavničkih fakulteta, nastavnika/ica biologije, kulture življenja i tjelesnoga odgoja", naglašava Marjanović.

Kako se navodi u resornom ministarstvu, upravo se pripremaju izmjene Zakona o srednjem obrazovanju koje će stvoriti preduvjete da se ovaj predmet uvede i u srednje škole sljedeće školske godine. Pored toga planira se da u sljedećoj školskoj godini ovaj plan i program, točnije pojedine teme iz ovoga kurikuluma, prilagode i za uzraste učenika/ica od 1-4. razreda. 

Tagovi: mladi, reproduktivno i seksualno zdravlje, škola, spolni odgoj, učenice, učenici, zdravstveni odgoj

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM