Vijesti

08.12.2012. 16:13:05 (CESI)

prevencija nasilja u partnerskim vezama mladih

Za veze bez nasilja!

Prevencija nasilja među mladima i rodna ravnopravnost teme su koje je aktualizirao nedavno uvedeni zdravstveni odgoj u školama.  U jeku rasprava oko programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo i zdravstvenog odgoja te negativnih reakcija od dijela javnosti koje je izazvao modul "Spolna/rodna ravnopravnost i spolno odgovorno ponašanje", prezentacija publikacije "Za veze bez nasilja" i okrugli stol predstavljaju doprinos promociji rodne ravnopravnosti - jedne od temeljnih ustavnih vrednota.

Prezentacija publikacije "ZA VEZE BEZ NASILJA" i okrugli stol održani su u četvrtak, 6. prosinca 2012. u Zagrebu.

Publikacija ZA VEZE BEZ NASILJA – Istraživanje i analiza strategija i programa prevencije nasilja u partnerskim vezama mladih nastala je s ciljem poticanja učinkovite primjene javnih politika koje se bave sprječavanjem nasilja u partnerskim vezama mladih te uklanjanjem rodnih stereotipa i ostalih uzroka rodno uvjetovanog nasilja. Publikacija donosi i preporuke važne u radu na prvenciji nasilja koje govore o potrebi za većom suradnjom različitih aktera, važnosti integriranog i sustavnog pristupa prevenciji nasilja i uključivanja rodne perspektive u nacionalne i lokalne politike te programe usmjerene na prevenciju nasilja među djecom i mladima.

Na okruglom stolu publikaciju su predstavile autorice Nataša Bijelić i Sanja Cesar iz CESI, Kristina Manestar i Jasminka Tešević, udruga Potencijal, a zaključke i preporuke predstavila je Filipa Blažon, udruga Zora.

Višnja Ljubičić, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je u svojem izlaganju govorila o uključivanju rodne perspektive u politike i programe te o važnosti rodno osjetljivog obrazovanja.

Lidija Pongrac Vincelj iz Gradskog ured za obrazovanje, kulturu i sport je u svojoj prezentaciji o ulozi lokalne zajednice u prevenciji naglasila potrebu  kontinuirane intersektorske suradnja i povezivanje svih institucija koje rade s djecom i mladima u cilju što bolje koordinacije i suzbijanja svih oblika nasilja.

Predstavljene su neke dobre prakse udruga i institucija u radu s mladima na pitanju prevencije nasilja, s naglaskom na različite oblike rodno uvjetovanog nasilja.

CESI je bila prva udruga koja se sustavno počela baviti prevencijom nasilja u adolescentskim vezama  i provodila istraživanja, edukacije edukatora/ica, radionice za mlade, kampanje te razvijala program prevencije i edukacijske materijale. 

Nikša Jelovčić iz Policijske uprave govorio je o radu policije na prevenciji nasilja te programu Živim život bez nasilja koji policija provodi unatrag nekoliko godina.

Dean Ajduković predstavio je rad Društva za psihološku pomoć koje između ostalog uključuje ovu temu kroz izborni kolegij na sedam sveučilišnih studija i omogućuje studentima/cama osim obuke i provođenje radionica u srednjim školama što se pokazalo kao dobar primjer potencijalno održivog projekta.

Rad Ženske sobe koja se bavi prevencijom rodno-uvjetovanog nasilja, odnosno specifično, seksualnog nasilja među mladima predstavio je  Dalibor Stanić.  Natko Gereš govorio je o radu s mladićima koji provodi udruga Status M u okviru edukacijskog programa "Inicijativa mladića:  promocija rodno ravnopravnih normi, zdravih životnih stilova i nenasilnog ponašanja mladih". CAP program prevencije zlostavljanja djece od predškolske do adolescentske dobi koju provodi Udruga roditelja Korak po korak predstavila je Marina Trbus.

Biserka Šavora pedagoginja i CESI suradnica koja provodi radionice u školama na temu prevencije nasilja u adolescentskim vezama, seksualnosti, rodne ravnopravnosti podijelila je svoja iskustva u radu na prevenciji.

Iva Zenzerović iz Centra za mirovne studije uključena je u pilot provođenje Građanskog odgoja i obrazovanja i govorila je o važnosti građanskog odgoja u prevenciji nasilja te o svom iskustvu u radu s mladima i nastavnicima.

Na okruglom stolu je naglašena važnost prepoznavanja potencijala udruga od strane lokalnih vlasti te pružanje adekvatne podrške kroz uključivanje u strategije kao važnih aktera u provođenju mjera te kroz odgovarajuću financijsku podršku i dodjelu prostora udrugama. S obzirom na uočene regionalne razlike u pristupu pitanju prevencije i sprječavanja različitih oblika nasilja, važno je raditi na procjeni potreba u lokalnim zajednicama te osigurati podjednaku dostupnost i kvalitetu programa u  svim regijama.

Isto tako, potrebna je veća spremnost na uključivanje građana/ki i civilnoga društva u procese donošenja i provedbe javnih politika te daljnje jačanje transparentnosti rada tijela javne vlasti u postupcima oblikovanja javnih politika, donošenja zakona drugih propisa na razini lokalne i regionalne samouprave.

Neophodno je uključivanje rodne perspektive u politike programe i strategije koje se bave pitanjima djece i mladih na nacionalnom i lokalnom nivou. Stoga bi bilo važno u proces razvoja politika na nacionalnoj i lokalnoj razini uključiti stručnjake/inje koje se bave pitanjem rodne ravnopravnosti i tako osigurati da perspektiva rodne ravnopravnosti bude uključena u svaku politiku na svim razinama.

Novi Nacionalni program za mlade treba voditi računa o posljedicama koje će svaka akcija imati na mladiće i djevojke kako bi osigurao da djevojke i mladići imaju jednaku korist od politika i programa u političkoj, ekonomskoj i društvenoj sferi. Dokument bi također trebao uključiti ciljeve i mjere koje će doprinijeti prevenciji rodno uvjetovanog nasilja.

Potrebno je razviti dugoročnu strategiju prevencije nasilja koja će uključiti i sustavno prikupljanje informacija o provođenju programa prevencije i financiranim programima udruga te vrednovanje učinaka programa na korisnike/ce. Isto tako je potrebno kontinuirano financiranje programa koji su se pokazali učinkoviti te poticanje međusektorske suradnje te bolja koordinacija institucija i OCD-a koji rade na prevenciji u lokalnoj zajednici. Preporuka je i uvrstiti pitanja rodnih stereotipa i rodnih uloga te problematike nasilja u vezama mladih u strategije i programe prevencije nasilja među mladima.

Okrugli stol dio je projekta "Povezani – za veze bez nasilja" koji provode CESI i partnerske organizacije Mirovna Grupa Oaza Beli Manastir,  Udruga Potencijal iz Rijeke, Udruga Zora iz Čakovca i Udruga ZUM iz Pule uz  financijsku potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta i Grada Zagreba.

Tagovi: cesi, nasilje, nataša bijelić, potencijal, prevencija, publikacija, sanja cesar, strategija, za veze bez veze, zdravstveni odgoj, zora

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM