Vijesti

21.09.2012. 13:01:40 - Marina Kolar (Udruga Zora)

Konferencija za novinare povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Predstavljanje projekta "Jednako vrijedni"

21.09.2012. održana konferencija za novinare povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i predstavljanja projekta "Jednako vrijedni" – otvorene prijave za radionice u sklopu projekta.

Projekt "Jednako vrijedni" podržao je Ured za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske, a glavni mu je cilj upoznavanje stanovnika/ca Međimurske županije s antidiskriminacijskim zakonskim okvirom Zakona o ravnopravnosti spolova i Zakona o suzbijanju diskriminacije. Kao takav, izravno odgovara na potrebe navedene u šestomjesečnom izvješću 2012. Pučkog pravobranitelja koji navodi kako je potrebno informirati svo stanovništvo o diskriminaciji i mehanizmima zaštite, budući da same žrtve nisu u dovoljnoj mjeri upoznate sa njima.U izvješću se također navodi kako mediji i javnost često ne pridaju dovoljnu pažnju žrtvama diskriminacije iz razloga što su to najčešće ljudi slabijeg imovinskog statusa.

Roberta Barat, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova, napomenula je kako je izrazito važno poznavati zakonodavni okvir i znati što je diskriminacija i kako je prepoznati da bi se znali zaštititi postojećim mehanizmima.Temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova i Zakona o suzbijanju diskriminacije djeluju Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova te Pučki pravobranitelj koji su nadležni za procesuiranje ovakvih slučajeva. Njihovo djelovanje je besplatno za osobe koje prijavljuju diskriminaciju, a prijava se može izvršiti osobno, telefonski i pismenim putem.

Aktivnostima u sklopu projekta stanovništvo Međimurja informirati ćemo o anti-diskriminacijskom zakonskom okviru i mehanizmima zaštite, pa nam tako uskoro slijedi radionica koja će se održati u 2 navrata: 18.10. (četvrtak) od 9-13 sati i 22.10. (ponedjeljak) od 16 do 19.30 sati u dvorani Starog Hrasta u Čakovcu.Prijaviti se mogu svi zainteresirani, a posebno pozivamo sve angažirane ili one koji bi željeli biti angažirani u lokalnim/seoskim udrugama i organizacijama. Marina Kolar iz Udruge Zora, voditeljica projekta, predstavila je plakat i letak koji su kreirali u sklopu projekta, te je napomenula kako je jedan od ciljeva projekta također i povezivanje seoskih udruga koji su pokretači u svojim lokalnim zajednicama, te je nužan njihov angažman i na ovakvim pitanjima kao i u procesu donošenja odluka, posebice kad se radi o ženskim pitanjima i njihovim potrebama.Svi zainteresirani mogu se do 15.10. prijaviti na zora@udrugazora.hr ili pak na 040/395 344. Na radionicama ćemo sudionike/ce informirati i o aktivizmu i na koji način organizirati lokalne akcije kako bi svi zajedno organizirali akciju i obilježili Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama u studenom.

U sklopu projekta "Jednako vrijedni" provoditelji projekta Udruga Zora, Sigurna kuća i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova uključiti će se u sutrašnju akciju (22.09.) Udruge Zora na Trgu Republike od 9-11 sati kojom na efektan način obilježavanju Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Na samoj akciji uz već spomenute sudjeluju i predstavnici Policijske uprave Međimurske, Zavoda za socijalnu skrb Čakovec i Vijeća za prevenciju Grada Čakovca. Provoditelji Zorine inicijative mladih "Nasilne veze su bezveze" postaviti će zanimljivu instalaciju kojom žele pokazati da su ubijene žene osobe koje su živjele svoje živote i imale svoje snove i želje, a ne samo statistika.

I Vas pozivamo da nam se priključite na akciji.

Tagovi: diskriminacija, nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, nasilje, ravnopravnost spolova, udruga zora

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM