Vijesti

28.09.2011. 10:42:54

Žene na liste, ženske zahtjeve u programe!

Mirjana Kučer, Tajana Broz, Jasminka Pešut i Zorica Siročić

Mirjana Kučer, Tajana Broz, Jasminka Pešut i Zorica Siročić

U Zagrebu 27. rujna 2011. predstavljene su kampanje za unaprjeđenje sudjelovanja žena u izborima koje provode feminističke organizacije Centar za ženske studije te CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje zajedno s partnerskim organizacijama BaBe!, Domine, Delfin i CGI. "Iako se radi o dvije kampanje – jednoj koja promovira veću zastupljenost žena na izbornim listama, i drugoj koja se bavi pitanjim rodnih politika koje zastupaju političke stranke, cilj obje kampanje je zajednički - povećanje participacije žena u odlučivanju" istaknula je Jasminka Pešut iz Centra za ženske studije na samom početku konferencije za medije. 

 

Otvaranje javnog prostora za iskazivanje interesa i potreba žena, a sve u svrhu uključivanja rodne perspektive i stvarnih potreba žena u stranačke predizborne programe i javne politike primarni je cilj projekta Što žene žele? Ženski glasovi u parlamentarnim izborima 2011. godine. Stoga su CESI sa partnerskim organizacijama izradile Žensku platformu 2011. "Ženska platforma 2011. nastala je kao rezultat razgovora sa ženama diljem cijele Hrvatske, u 10 županija i 10 gradova, a jako su nam važne bile žene pripadnice manjinskih grupa – kao što su žene pripadnice nacionalnih manjina i žene s invaliditetom koje su u posebno teškom položaju u društvu" rekla je Mirjana Kučer iz Domina predstavljajući Platformu. Iako su u Platformi izneseni mnogi zahtjevi koji su već navedeni u raznim strategijama i zakonima, žene u Hrvatskoj prepoznaju da se te strategije ne provode ili da one ne mogu ostvariti svoja prava. "Tražimo da ženska prava ne budu samo mrtvo slovo na papiru i da budući Sabor i Vlada uistinu provode ono što izglasuju" naglasila je Tajana Broz  iz CESI te navela da su zatraženi sastanci sa rukovodstvima svih parlamentarnih stranaka kako bi im se predstavili cijeloviti zahtjevi žena.

 

Sam udio žena u parlamentu stagnira na 20% zadnjih 10 godina dok istovremeno istraživanja pokazuju da i žene i muškarci smatraju da treba biti više žena u politici i kako bi to unaprijedilo kvalitetu politike. "Vodeći se rezultatima naših istraživanja zaključile smo da nije problem u građanima, već negdje drugdje. A to su rukovodstva političkih stranaka koja sastavljaju izborne liste" rekla je Zorica Siročić iz Centra za ženske studije predstavljajući kampanju koju Centar provodi u okviru projekta  Ad acta-stop rodnoj diskriminaciji na izbornim listama. Stoga su u Centru za ženske studije odlučili izraditi plakate koji su postavljeni u blizinu središnjica političkih stranaka te će strankama u više navrata slati dopise kojima ih upozoravaju na njihovu zakonsku, ali i demokratsku obavezu da kandidiraju 40% žena. Iako se sankcije za nepoštivanje kvota neće još uvijek primjenjivati na ovim izborima svi prisutni su se složili da je "žalosno što kazne trebaju tjerati stranke da ispune kvotu žena od 40% na izbornim listama".

Tagovi: babe, centar za ženske studije, cesi, cgi, delfin, domine, hrvatska, kampanje, politika, ravnopravnost, žene u politici, ženska platforma

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM