Vijesti

04.12.2020. 17:05:32 - Libela

Festival Tata

27% o鑕va tijekom pandemije 鑕规e nego prije poma緀 djeci u 筴olskim zada鎍ma

Udruga Status M u suradnji s udrugom RODA - Roditelji u akciji, Zakladom Solidarna te Veleposlanstvom Kraljevine ﹙edske, provela je online kampanju i doga餫j Festival Tata, u sklopu kojeg je uspje筺o odr綼n foto natje鑑j prikaza 緄vota o鑕va u Hrvatskoj u doba korona krize te istra緄vanje utjecaja pandemije na o鑙nstvo u Hrvatskoj.

U sklopu ovogodi筺jeg Festivala tata provedena je i internetska anketa "Utjecaj pandemije COVID-19 na roditeljske prakse o鑕va" u kojoj su sudjelovali o鑕vi diljem Hrvatske. Rezultati su pokazali trend ve鎒g uklju鑕nja o鑕va u aktivnosti svakodnevne brige o djeci te intenzivnijeg provo餰nja zajedni鑛og vremena s djecom. Oko 20% o鑕va provodi vi筫 vremena s djecom tijekom pandemije, njih 26% 鑕规e vodi djecu u prirodu, 27% o鑕va 鑕规e nego prije poma緀 djeci u izvr筧vanju 筴olskih zadataka, a 18% o鑕va 鑕规e nego prije 鑙ta sa svojom djecom.

"Vi筫 se bavim ku鎍nskim poslovima i vi筫 sam s djetetom, 箃o mi odr綼va razinu pozitivne energije. S druge strane, radim dokasna kada dijete zaspi i nemam uop鎒 vremena za sebe. Sada znam kako je majkama, pogotovo onim zaposlenima." - rekao je jedan od o鑕va sudionika ankete.

Anamarija So鑟, voditeljica Festivala tata, komentira: "Rezultati ankete pokazuju da o鑕vi tijekom pandemije preuzimaju na sebe ve鎖 dio obveza brige za djecu nego 箃o su to 鑙nili prije. Nadamo se da 鎒 se taj trend nastaviti i u budu鎛osti. Mo綿a 鎒 to biti jedan od pozitivnih ishoda pandemije i korak prema uistinu ravnopravnom roditeljstvu".

Jedna od redovnih aktivnosti u sklopu Festivala tata je foto natje鑑j, u kojem je ove godine sudjelovalo stotinjak o鑕va ih cijele Hrvatske. Natje鑑j je bio otvoren od 2. do 22. studenoga i na njega je pristiglo je mno箃vo divnih objava, fotografija i uspomena o鑕va i njihove djece. Javnost je glasovala za pristigle fotografije i odabrala 6 pobjednika dok je stru鑞i 緄ri odabrao 5 najboljih fotografija. Autori/ce svih pobjedni鑛ih fotografija biti 鎒 nagra餰ni prikladnim poklonima organizatora i prijatelja Festivala.

Ve tre鎢 godinu zaredom, organizacija Status M zajedno s partnerima provodi Festival tata, doga餫nje posve鎒no anga緄ranom o鑙nstvu 鑙ji je cilj inspirirati o鑕ve na bri緉o i aktivno uklju鑙vanje u odgoj djece te pokretanje rasprave o va緉osti uklju鑕nog o鑙nstva. 

Festival tata prvi je festival u Hrvatskoj koji se obra鎍 tatama i koji nagla筧va va緉ost bri緉og roditeljstva. Organizira se tre鎢 godinu zaredom, naslanjaju鎖 se na projekt ﹙edski o鑕vi fotografa Johana Bävmana koji je proveden kao izlo綽a s dodatnim doga餫njima u nekoliko desetaka dr綼va diljem svijeta. 

O va緉osti festivala Mirna Juri iz Veleposlanstva Kraljevine ﹙edske rekla je: "Za djecu su jednako va緉i i o鑕vi i majke i zato je va緉o poticati i promicati ravnopravnu uklju鑕nost o鑕va u odgoj djece. Veseli nas da se svake godine Festivalu priklju鑙 sve vi筫 o鑕va i ve se veselimo novim izdanjima u godinama koje dolaze."

"Ravnopravna uklju鑕nost o鑕va u brigu o djeci donosi vi筫struku, dugoro鑞u dobrobit za cijelu obitelji, ali i za dru箃vo, zato nastavljamo s aktivnostima poticanja ravnopravnog roditeljstva i nakon Festivala", zaklju鑙la je Jasena Knez Radolovi iz udruge Roda.

Status M i partneri 鎒 uz pomo dru箃venih mre綼 i stranice festivaltata.hr nastaviti i nakon Festivala aktivno poticati o鑕ve u Hrvatskoj na aktivno sudjelovanje u odgoju i bri緉o roditeljstvo.

Tagovi: anketa, festival tata, istra緄vanje, o鑕vi, pandemija, roda, solidarna, status m

Vezani 鑜anci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM