Vijesti

09.09.2020. 16:36:06 - Libela

Demanti koji nam je zastupnica Romana Nikolić poslala posredstvom odvjetničkog ureda objavljujemo u cijelosti

Demanti na članak "Možemo se nadati snažnom glasu žena u Saboru, ali i napadima s desnice"

(Foto: Facebook)

SDP-ova saborska zastupnica Romana Nikolić, ujedno i članica saborskog Odbora za ravnopravnost spolova, poslala nam je demanti posredstvom Zajedničkog odvjetničkog ureda Perica Medaković, Nera Panjkret, Bojan Doneski i Antonio Mihoci u kojem se navodi da je u članku "Možemo se nadati snažnom glasu žena u Saboru, ali i napadima s desnice", a u kojem je analiziran položaj žena u parlamentarnom izbornom procesu, o njoj objavljena netočna i sporna informacija.

Naime, u spomenutom članku, analizirajući koje su žene izabrane u Hrvatski sabor navedeno je kako je u Hrvatski sabor ušla i Romana Nikolić koja je pravomoćno osuđena radi prijetnji svojoj tadašnjoj stranačkoj kolegici. Ova informacija bila je javno dostupna s obzirom da je u medijima više puta izvještavano kako je zastupnica SDP-a Romana Nikolić pravomoćno osuđena (npr. Faktograf i 24sata).

Romana Nikolić je Libeli, kao i ranije Faktografu, poslala demanti u kojem tvrdi da je za navedeno kazneno djelo nastupila rehabilitacija, a zbog čega "ne smije biti pozvana na odgovornost niti imati bilo kakve pravne posljedice". Demanti koji nam je zastupnica Romana Nikolić poslala posredstvom odvjetničkog ureda objavljujemo u cijelosti, bez uredničkih intervencija.

Stranka je dana 8. srpnja 2020. godine na web stranici www.libela.org pod Naslovom "Možemo se nadati snažnom glasu žena u Saboru, ali i napadima s desnice", u kojem članku se govori o stranci kao osobi osuđenoj zbog prijetnji, pročitala dijelove članka koji su neistiniti, a koji dijelovi glase:

"…koja je pravomoćno osuđena radi prijetnji svojoj tadašnjoj stranačkoj kolegici."

Protivno članku 19. st. 4. crtica 5. i st. 5. Zakona o rehabilitaciji Naslov proziva stranku radi počinjenja kaznenog djela prijetnje, iako je za navedeno kazneno djelo nastupila rehabilitacija te se stranka ima smatrati neosuđivanom, a uporaba tih podataka nema pravni učinak.

Nadalje, rehabilitirana osoba ima pravo nijekati prijašnju osuđivanost i zbog toga ne smije biti pozvana na odgovornost niti imati bilo kakve pravne posljedice.

Radi svega navedenoga moja stranka odbacuje citirane dijelove predmetnog članka kao neistinite jer je neosuđivana, te si pridržava pravo pred nadležnim sudom pokrenuti postupak radi naknade štete.

Slijedom navedenoga, stranka po svom punomoćniku moli

– da Naslov sukladno svemu prethodno navedenom objavi ispravak spornih informacija kako slijedi:

"Stranka Romana Nikolić je dana 8. srpnja 2020. godine na web stranici www.libela.org pod Naslovom "Možemo se nadati snažnom glasu žena u Saboru, ali i napadima s desnice", u kojem članku se govori o stranci kao osobi osuđenoj zbog prijetnji, pročitala dijelove članka koji su neistiniti, a koji dijelovi glase:

"…koja je pravomoćno osuđena radi prijetnji svojoj tadašnjoj stranačkoj kolegici."

Protivno članku 19. st. 4. crtica 5. i st. 5. Zakona o rehabilitaciji Naslov proziva stranku radi počinjenja kaznenog djela prijetnje,  iako je za navedeno kazneno djelo nastupila rehabilitacija te se stranka ima smatrati neosuđivanom, a uporaba tih podataka nema pravni učinak.

Nadalje, rehabilitirana osoba ima pravo nijekati prijašnju osuđivanost i zbog toga ne smije biti pozvana na odgovornost niti imati bilo kakve pravne posljedice.

Radi svega navedenoga moja stranka odbacuje citirane dijelove predmetnog članka kao neistinite jer je neosuđivana."

te podredno

– da Naslov objavi ispriku, ukoliko ispravak nije moguć.

Tagovi: demanti, netočna informacija, romana nikolić, sdp

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM