Sa stavom

22.04.2014. 13:42:58 - Ivana Grljak

Dekonstrukcija jednog po jednog mita

BEZ MITOVA U RASPRAVI O PRAVU NA IZBOR!

Abortus nije popularna riječ. To je delikatna tema, posebice u zemljama u kojoj se  većina stanovništva  izjašnjava kao katolici/kinje. Kao što je to Hrvatska. Međutim, to je tema od koje se ne smije bježati, nego o njoj otvoreno, argumentirano i stručno raspravljati. Posebice u svjetlu sve učestalijih restrikcija koje  polako, ali sigurno ograničavaju pravo žene na izbor i odluku o vlastitom tijelu kojih smo svakodnevno svjedoci/kinje. U životu često moraš jasno odabrati stranu na koju ćeš ići sukladno svojim uvjerenjima, odgoju, iskustvu. Iako je, moram priznati, žalosno da po pitanju  reproduktivnih prava i zdravlja žene moraš birati strane, moja je : pro - choice.  Iz jednog vrlo jednostavnog razloga: ljudi imaju potpuno pravo i slobodu odabrati svoj životni put, donositi informirane odluke pa iako na koncu zažalili zbog njih. Ljudi imaju pravo odlučivati o svom životu i tijelu. Užasavam se pomisli da netko drugi, bila to država, Crkva ili netko deseti odlučuje o mom životu, mojim reproduktivnim pravima te smatra da zna bolje od mene što želim, kako želim živjeti i što je za mene dobro. To me, kao ljudsko biće, prije svega vrijeđa. A ako niste znali - žene su ljudska bića.

Žena ima pravo na izbor. Moje tijelo je moje vlasništvo, ja odlučujem o njemu. To je  temeljno ljudsko pravo, civilizacijska vrijednost. Ako želite smanjiti stopu abortusa - rješenje nije zabrana nego edukacija, jednaka dostupnost modernim, efikasnim i ekonomski dostupnim kontracepcijskim sredstvima,  informirana i argumentirana rasprava.

Rasprave o pravu na pobačaj odnosno o pravu na izbor i odluku o vlastitom tijelu prečesto su obilježene poluinformacijama, strahovima i čistom propagandom koja nema veze s činjenicama i argumentima. Svatko ima pravo na svoj stav, ali nema ga pravo nametati drugima. Poštujem činjenicu da smo pretežito katolička zemlja. Odgajana sam u tom duhu, ali jednako tako odgajali su me  da mislim svojom glavom, donosim svoje odluke i preuzimam odgovornost za njih. Zakoni države ne temelje se na svjetonazoru. U sekularnoj državi vjerovanja i vrijednosti jedne religije nemaju mandat nad zakonima koji se odnose na sve građane/ke u zemlji. Nitko mi ne brani da živim  sukladno svojoj vjeroispovijesti, svjetonazoru, u krajnjoj liniji, savjesti,  ali od države očekujem da poštuje i unaprjeđuje moje pravo na izbor, pravo na odlučivanje o vlastitom životu. Ništa više, ništa manje.

Važnost razbijanja mitova o abortusu u borbi žena za pravo na izbor naglašava i autorica teksta "6 Abortion Myths Debunked" Erin McKelle, aktivistica, spisateljica i studentica Women and Gender studija na Ohio University. Autorica govori o šest mitova o abortusu. To naravno nisu svi, ali kao što i sama McKelle ističe borba za pravo izbora mora početi razbijanjem mitova, jednog po jednog.

Pa krenimo redom:

 

Mit br.1 Abortus je ubijanje djece

Kratko i jasno: abortus ili pobačaj nije ubijanje djece.

Po meni, tu i leži ključan problem. Pitanje abortusa prečesto se stavlja u kontekst rasprave: da li je fetus ljudsko biće, kada počinje život?, umjesto u kontekst rasprave o ljudskim pravima, individualnom izboru, zdravlju žene i njezinim zdravstvenim potrebama. Svatko ima pravo na svoj stav, ali potrebno je ipak držati se činjenica.

O njima govori i autorica teksta "6 Abortion Myths Debunked" McKelle: Fetus je nerođeni kralježnjak u razdoblju fetalnog razdoblja. Fetalno razdoblje kod čovjeka počinje od 9. tjedna trudnoće. Fetus ne može preživjeti bez majke i potpuno ovisi o ženskom tijelu. Dijete je rođeni ljudski potomak, autonomno ljudsko biće koje može preživjeti i bez majke.

Zigota ili oplođena jajna stanica usađena u maternicu nije isto što i ljudsko živo biće koje je došlo na svijet.

Mckelle ističe kako je ključna razlika: razvoj. Fetus je dio majke, dio njezinog tijela i njegovo postojanje čini dio nje, njezina je odluka i samo njezina što će učiniti. Autorica ističe kako odlukom o pobačaju ne uzimate život autonomnog ljudskog bića, kao što je to slučaj čedomorstva, nego uklanjate dio vlastitog tijela. Ovdje ima potrebu istaknuti kako ljudi imaju pravo odbiti donirati organe, iako znaju da će time nekome spasiti život. Dakle, pravo na život ne uključuje pravo korištenja drugog tijela za održavanje života, niti pretpostavlja nametanje tuđe volje na nečije  tijelo? Zar žene to pravo nemaju?

 

Mit br. 2 Pobačaj - sredstvo kontracepcije

Autorica se u svom tekstu bavi mitom: ako je pobačaj legalan, žene će ga koristiti kao sredstvo kontracepcije te ističe:  "Prosječna osoba koja bi koristila pobačaj kao kontracepcijsko sredstvo ostala bi u drugom stanju 2-3 puta godišnje što znači da bi imala 2-3 abortusa godišnje."

Što svakako ne zvuči nimalo logično, ali ni financijski razumno. Međutim, podaci za Hrvatsku, koje objavljuje HZJZ, pokazuju kako se abortus kod nas još uvijek koristi kao sredstvo kontracepcije posebice kod žena koje imaju jedno ili dvoje djece. A to ukazuje na potrebu edukacije o odgovornom spolnom ponašanju i planiranju obitelji cijele spolno aktivne populacije, a ne samo mladih.

Ovaj mit ukazuje na još jednu važnu temu, posebno za Hrvatsku: jednaka dostupnost kontracepcijskih sredstava i abortusa svim ženama. Kao što i sama autorica smatra mit pretpostavlja da je abortus ženama dostupniji od kontracepcije. Kontracepcija je jeftinija, jednostavnija i dostupnija, odnosno trebala bi biti dostupnija. Žene će uvijek posezati za abortusom, bio on legalan ili ilegalan, ali ako su kontracepcijska sredstva dostupna, stopa pobačaja opada.

U Hrvatskoj abortus je legalan na papiru, ali nije jednako dostupan svim ženama kao niti svi oblici kontracepcijskih sredstava. Podaci koji se prikupljaju su  nevjerodostojni, a svijest o važnosti seksualne edukacije i odgovornog ponašanja nije dovoljno osviještena.

Prema podacima HZJZ-a za 2012. (Izvješće o prekidima trudnoće u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj 2012.) u Hrvatskoj je prijavljeno 10 088 prekida trudnoće od toga legalno induciranih pobačaja (pobačaja na zahtjev žene bez medicinskih indikacija, malformacija ploda, posljedice incesta ili silovanja) zabilježeno je 3 572 ili 35 % u ukupno registriranim prekidima trudnoće. Što je pad u odnosu na prethodnu godinu kada je zabilježeno  4.347 ili 41,8%. Broj i udjel abortusa kroz niz godina je znatno smanjen. Hrvatska ima najmanju stopu legalno induciranih prekida trudnoće u EU, ona za 2012. iznosi 85,5 i po prvi puta je jedna zemlja EU pala ispod 100. Da li je to posljedica bolje edukacije? Možda je to djelomično i točno, međutim podaci imaju puno "rupa".

Od 3 572 prijavljena abortusa u 2012. 51,5% žena bilo je u braku, a među ženama koje su tražile prekid trudnoće 25,7% bile su one koje još nisu rodile, a najviše je bilo onih koje imaju dvoje djece (28,6%) ili jedno dijete (22%). Čini se da Hrvatska nažalost ne pobija mit iz naslova budući da ovo pokazuje kako se prekid trudnoće još uvijek koristi kao sredstvo kontracepcije najčešće ako žena ima već jedno ili dvoje djece. Broj legalno induciranih prekida trudnoće najvjerojatnije nije točan. Kroz godine bilježi se porast spontanih pobačaja  i čudnovate kategorije "ostalo" što znači da se ne zna što je uzrok pobačaja. Diskrepancija u podacima ukazuje ili na ozbiljne javnozdravstvene probleme ili na potrebu strože kontrole od stane državnih institucija. Ako ovim podacima dodamo podatke o sve manjem broju djece te podatak kako npr antibebi pilule, kao najsigurniju kontracepcijsku metodu, koristi samo 8% žena u fertilnoj dobi a više od polovice žena ne koristi nikakvu kontracepciju, tada je stvarno vrijeme da se netko ozbiljno pozabavi ovim pitanjima.

Cijena abortusa nepravedno je visoka. U bolnicama ona se kreće  od 990 do 2500 kuna. Ovdje treba istaknuti kako je  Zakonom o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodu odlučivanja o rađanju djece iz 1978. godine propisano kako se  pobačaj može izvoditi jedino u državnoj bolnici u zakonskom roku tj. prije 10. tjedna trudnoće. To znači da su pobačaji u privatnim ordinacijama ilegalni. Društvena stigma je jedan od razloga zbog kojega se žene odlučuju na nelegalno obavljanje zahvata. Jedina razlika u proceduru je da u bolnici možete dobiti punu anesteziju u privatnoj ordinaciji ne i da se pobačaj službeno ne prijavljuje. I, naravno, razlika je cijena koja može dosegnuti i cifru od 4000 kuna, pa i više. Potreba strože kontrole nije smo zbog adekvatnog prikupljanja podataka i informacija, nego i zbog prostora korupcije. Naime, žena koja dolazi na abortus u bolnicu plaća 2500 kuna za postupak, ako se pobačaj zavede kao npr spontani troškove pokriva HZZO, a novac spremaju doktori i sestre. I to je tema od koje se ne smije bježati.

Cijena pobačaja varira od regije do regije, od bolnice do bolnice, kao i broj prijavljenih legalno induciranih prekida trudnoće, uključimo li u to i sve učestalije "prigovore savjesti" liječnika, koje često  nemaju u svojim privatnim ordinacijama, abortus je sve nego dostupan ženama u Hrvatskoj.

Ništa bolje nije ni po pitanju jednake dostupnosti svih modernih, efikasnih i ekonomski dostupnih kontracepcijskih sredstava. Kontracepciju zdravstveno osiguranje ne pokriva, žene same plaćaju punu cijenu. Cijena antibebi pilula kreće se oko 100 kuna što stavlja u loš položaj  žene s niskim primanjima, studentice, žene u nasilnim odnosima te ih prisiljava ili da odustanu o kontracepcije ili posegnu za kontracepcijskih sredstvima niske kvalitete koji su jeftiniji što ne znači da su prikladni i pouzdani.

Dostupnost i edukacija o kontracepciji je ključna. Zato je, između ostalog, važan seksualni odgoj. Ako ne želite abortuse, educirajte. Učinite kontracepciju dostupnom. Ovdje samo jedna kratka napomena: niti jedna kontracepcija nije 100 % sigurna.

 

Mit br.3. Žene koje su imale abortus kasnije  požale ili padaju u depresiju.

McKelle smatra kako je to najčešći mit koji dominira raspravama o abortusu: abortus je emotivno turbulentan događaj, za abortusom posežu emotivno nestabilne osobe, a krajnji rezultat je žaljenje.

Žena može osjetiti tugu, žalost. Mnogo faktora utječe na njezinu odluku o prekidu trudnoće. Jednako tako žena ne mora imati te osjećaje, što je isto tako potpuno normalno niti je to jedino iskustvo koje žena može imati. Međutim, sve to ne znači da će žena nakon abortusa požaliti što je to učinila. Erin McKelle navodi podatak studije koju su proveli istraživači na Sveučilištu San Francisco koja ističe kako 95% žena koje su imale abortus smatra da je to bio pravi izbor.

Ako pođemo od pretpostavke kako bi Vlade trebale donositi zakone koji će građane/ke spriječiti da čine ono radi čega će kasnije zažaliti, zapravo vidimo apsurdnost mita. Banalan primjer: Vlada bi me trebala spriječiti zakonom da ipak prihvatim posao koji zahtijeva preseljenje u drugi grad, jer bi mogla kasnije požaliti. Vlada bi trebala donijeti zakon koji će me spriječiti da izađem van s poznanikom iz kvarta, jer će se kasnije pokazati da je totalni kreten? Zvuči glupo?  Da, zvuči užasno glupo i svatko normalan bi rekao: imam pravo odlučivati o svom životu, moje odluke su moje odluke, pa makar bile i krive. To je moj život. E sada takav stav primijenite i na pravo žene da odlučuje o svom tijelu. I bit ćemo na pola puta.

 

Mit br. 4 Samo sebične žene idu na pobačaj

Slažem se s autoricom da je ovaj mit čisti seksizam koji  proizlazi iz tipičnog patrijarhalnog odnosa prema ženama i definiciji žene i ženstvenosti u našoj kulturi. I da se razumijemo to je čisto DNO  kojim se želi reći kako žena zato što ima seksualni život ima i obvezu roditi dijete. Sve to previše podsjeća na osudu ponašanja i načina života žena, a ne na borbu za život djeteta.

McKelle ističe kako naše društvo i okolina očekuje od žene da sebe uvijek stavlja na zadnje mjesto. Njoj je predodređena uloga hraniteljice i skrbnika. Napominje kako je ovaj mit rezultat načina na koji je u društvu izgrađen pojam ženstvenost: žene se vrednuje prvenstveno zbog ljepote i njezine uloge kao majke. Žene koje odluče da neće imati djece su sebične, jer biraju sebe što je suprotno kulturi u kojoj je žena nesebična i  brine za sve.

Odluka o abortusu nije jednostavna odluka, a ponajmanje je sebična i neodgovorna.  

Sama autorica ističe kako se u velikoj većini slučajeva kao razlog za pobačaj navodi mladost i/ili mala primanja.  Dakle žene se odlučuju u većini slučajeva za abortus ako nisu spremne i/ili nisu u najboljem ekonomskom položaju za roditeljstvo i odgovornost odgoja djeteta.  U tekstu Erin McKelle navodi podatak za  SAD  gdje 58 % žena koje su imale abortus je u 20-tim godinama života, 69 % žena je u teškoj ekonomskoj situaciji, a 61% ima već djece.

Ako majka zna da nije u mogućnosti brinuti za svoje dijete, za mene je odluka o pobačaju odgovorna i nimalo sebična. Ovdje bi možda trebalo raspraviti i o još jednom mitu: usvajanje kao rješenje protiv abortusa. Takvu ideju niti podržavam niti smatram ikakvim rješenjem. Ali o tome nekom drugom prilikom.  

To što sam žena koja ima seksualni život i maternicu, ne čini me automatski obaveznom imati i dijete.  Zbog toga nisam sebična niti neodgovorna. Samo znam što želim. I to je moje pravo. Pobačaj nije bježanje od odgovornosti, baš suprotno ono je preuzimanje potpune odgovornosti za svoj život, ali i ozbiljno promišljanje: kakav život mogu pružiti novom ljudskom biću kada se rodi?. Za mene je to više nego odgovorno.

Odluka da li, kada i koliko ćete djece imati je vaša odluka. Samo vaša!

 

Mit br. 5. Ukoliko se abortus zabrani i učini ilegalnim, on će nestati.

Erin McKelle ističe kako je 13% maternalne smrtnosti tj. smrtnosti majki  vezano za abortus odnosno posljedice loše napravljenih pobačaja. Gotovo svi su se dogodili u zemljama u kojima je abortus ilegalan.

Povijest i život nas uči - zabrane nikada nisu donijele ništa dobroga. Kriminalizacijom pobačaj neće nestati, samo će se ugroziti sigurnost i zdravlje žene, ali i djeteta. Točka. Zaista je besmisleno pitanje: Hoće li biti abortusa?  Uvijek ih je bilo i uvijek će ih biti. Jedino pravo pitanje je: Kakav je pobačaj ženama na raspolaganju? Stručan, siguran, dostupan ili nestručan, nesiguran, skup, opasan, nedostupan. Države moraju biti usmjerene prema potrebama žena, a ne protiv njih.

Ako ćemo već pričati o moralnosti, da li smatrate moralnim i pravednim  da je zbog   zabrane pobačaja Poljakinje Alicje Tysiac oslijepila? Da li smatrate moralnim da je  u 23 godine zabranjenog pobačaja u Rumunjskoj umrlo preko deset tisuća žena?  

Kao što i sama autorica teksta ističe, jedini način da se eliminira abortus je dostupnost i informacija o kontracepcijskim sredstvima i seksualni odgoj.

 

Mit br. 6 Samo žene idu na abortus

Erin McKell ovdje upozorava kako ne smijemo pitanje pobačaja svesti jedino na žensko pitanje, jer se ovim mitom zanemaruju prava i glas transrodnih osoba. I njihove priče moraju se čuti i biti važne u okviru rasprave o ljudskim i zdravstvenim pravima.  Svaki oblik marginalizacije je za čistu osudu, stoga niti u ovoj temi ne smijemo biti isključive te zaboraviti glas i iskustva transrodnih osoba.

Ovo su samo neki od mitova koji uokviruju raspravu o pobačaju. Neki od njih, nažalost, otkrivaju samo površinu problema po pitanju zdravstvenih prava i brige za zdravlje žene u Hrvatskoj. Ovo je delikatna i prečesto emotivna tema, zato je važno da rasprava o pobačaju bude uokvirena jasnim znanstvenim činjenicama i podacima u svrhu argumentiranog dijaloga usmjerenog prema ljudskim pravima, zdravstvenim i reproduktivnim pravima, a  manje u smjeru propagande  zasnovane na lažnoj znanosti i mentalitetu straha. 

Pobačaj ili abortus je pravo žene, to je odluka žene da sama raspolaže svojim tijelom. Tijelo žene je njezino vlasništvo i samo njezino. Pravo na život ne podrazumijeva korištenje tuđeg tijela u održavanju života niti nametanje tuđe volje nad nečijim tijelom. Žene, samo zato što su žene, nemaju automatsku odgovornost biti i majke. To nije jedina i isključiva uloga žena. Zabrana pobačaja je opasna i za žene i za djecu te jedino relevantno pitanje mora biti: da li je pobačaj legalan, siguran, dostupan i sastavni dio kontrole žene nad svojim životom. Potrebna je sustavna seksualna edukacija i jednaka dostupnost svim modernim, efikasnim kontracepcijskim sredstvima. To je jedini način da se pobačaj, ne eliminira jer će ga uvijek biti, smanji na najniže razine.

Pravo na pobačaj je civilizacijska vrijednost i ono se mora poštivati kao i ostala ljudska prava poput jednakosti, ravnopravnosti, ljudskog dostojanstva, tjelesnog integriteta.

Stoga ne činimo korak u nazad, jer to nikome ne koristi.

I za kraj:  Don't like abortion?  Don't have one! Ali nemojte zato svima drugima ograničavati mogućnost i slobodu biranja svog životnog puta.

Tagovi: abortus, pobačaj, pravo na izbor, pro choice

Vezani članci:

Facebook komentari

Prikaži stare komentare (50)

Stari komentari

Boktalv:
Prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh. (Jr 1, 4-9)

Abortus je ubijanje djece ma koliko mi šutjeli o tome. Bolje desetoro u krevetu nego jedno na duši. Nitko nema pravo na dijete, a svako se začeto ima pravo roditi. To su temeljna ljudska prava. I na koncu abortus je zlo u Božjim očima!
24.04.2014. 20:53
za:
U toj vašoj knjizi piše i da ste ovce. Kako ono ide:"Ja sam pastir vaš, a vi stado moje...... tako nekako.Pa onda budite ovce .
24.04.2014. 22:00
za:
U toj vašoj knjizi piše i da ste ovce. Kako ono ide:"Ja sam pastir vaš, a vi stado moje...... tako nekako.Pa onda budite ovce .
24.04.2014. 22:00
blue book:
@ za

Gospodin je pastir moj
ni u čemu ja ne oskudjevam
na poljanam zelenim on mi daje odmora

Na vrutke me tihane vodiš i krijepiš dušu moju
Staza silnim on me upravlja radi imena svojega

I da mi je dolinom smrti proći zla se ne bojim jer ti si sa mnom
tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni
Psalam 23.
25.04.2014. 07:36
kosee:
Sanjam o danu kad će vjernici shvatiti da postoje ljudi kojima Bog i njegova volja nisu argument. Tek tada će mnoge rasprave (ne samo ova vezana uz abortus) dobiti smisao.
Odličan članak s vrlo zanimljivim razmatranjima. Isplati se pročitati.
25.04.2014. 10:03
Sanja:
Boktalv,ti imas potpuno pravo,da su svi ljudi poput tebe svijet bi bio bolji.
27.04.2014. 13:08
Sanja:
Za, imam jedno pitanje za Vas,na njega mi mozete a i ne morate odgovoriti,ali bilo bi mi drago kad biste odgovorili.Sto ste vi po vjeri?
27.04.2014. 14:34
Sanja:
Za,ti ne shvacas metaforu.Bog nas vodi kroz zivot,ali mi svojom gluposcu zalutamo skrenemo.On nas ide traziti,da se vratimo i sretan je kad nas pronade i vrati nas na pravi put,vise nego za one ljude koji su i prije bili dobri i ostali zivjeti dobar zivot.Za ti si ta ovca koja je zalutala koju treba Bog pronaci i vratiti svojem stadu.
27.04.2014. 14:43
Lana:
Gospodin je Pastir moj
zla se ne bojim
jer On je sa mnom.
27.04.2014. 14:46
za:
@sanja
Ja sam po pitanju vjere agnostik.S obzirom da nema nikakvih znanstvenih
dokaza po pitanju vjere.
Autografi (pisani autorovom rukom)biblijskih knjiga ne postoje, nego mnogobrojni njihovi prijepisi i prijepisi prijepisa.Za prepostaviti je da Biblija predstavlja skup dijelova koji su strogo pročišćeni i prerađeni posebice Novi zavjet koji nudi sliku na način koji zadovoljava potrebe određenih skupina ljudi i njihovih interesa.Mnoštvo je apokrifnih tekstova tj.prijepisa rukopisa (spisi koji nisu ušli u kanonske knjige ) iz istog razdoblja poput evanđelja po Tomi, Ivanu, Mariji Magdaleni, Filipu, Judi, Egipćanima, Petru,Marku,Istine,po Hebrejima, Pistis Sofija.......Opće je poznato da su u ranom kršćanstvu postojale dvije struje kršćana ortodoksni i gnostici.Obično se gore navedena evanđelja pripisuju gnosticima s čime se znanost i slaže ali ne i sva.citat: Izravna veza evanđelja poTomi ( Nag Hammadi) s drgim nekanonskim evanđeljima ipak je veoma upitna. Mnogo je zanimljivija veza s kanonskim evanđeljima.Irinej biskup Lyona je zaslužan za novozavjetni kanon kakvog
približno danas poznajemo.On je sastavio takav kanon, služeći se dostupnim djelima, od kojih je neka prihvatio, a druga odbacio ( oko 180 g.)Upotrijebio je svu svoju snagu da potisne gnosticizam.Osim toga treba naglasiti da su obje struje smatrale drugu stranu hereticima.303.god. poganski car Dioklecijan odlučio je uništiti sve dostupne kršćanske spise. 331 g.Konstantin je naručio i platio izradu novih prijepisa, kada su čuvari pravovjerja dobili priliku iznova pregledati, srediti i napisati novu verziju crkvenih spisa.I na kraju što bi sve danas bilo dostupno i poznato da
nismo upoznati s povjesnom kršćanskom paljevinom najveće knjižnice starog vijeka u Aleksandriji krajem 4 st.
Tko zna što bi danas pisalo u Bibliji da je povijest išla na ruku drugima a ne Ireneju,Klementu Aleksandrijskom, Origenu, Hipolitu...., recimo da je išla na ruku Valentinu,Marcionu,Bezilidu .
27.04.2014. 20:21
za:
I da naglasim, ovo je moj stav a vjernike poštujem i prihvaćam, ono što kod njih ne prihvaćam je netolerantnost prema stavovima ljudi koji to nisu.Ako vas vjera ograničava ili možda bolje da kažem usmjerava to ne znači da treba na isti način usmjeravati i druge.Da li to možete shvatiti?
@sanja
Ja nisam izgubljena ovca, jer bih prvobitno trebala pripadati stadu, da bih se izgubila, a ja nikada nisam pripadala stadu, ali sam o stadu i njihovim putevima upoznata bolje od većine ovčica iz stada.Razumiješ metaforu ?

@@
27.04.2014. 20:51
Sanja:
Vjera je po meni svaciji izbor i svatko bira svoj zivot i kako ga zivi,ja toleriram svaciju vjeru i ocekujem da on moju i to je u redu.No ima mnogo dokaza da Bog postoji,za mozda ti mislis da je nasa vjera slijepa ali nije istina.Jedan primjer je ,Katolicka crkva i znanost,odnos i doprinosi‘,te u toj knjizi postoji mnogo dokaza da je Bog stvorio zemlju,te da se znanost i vjera nadopunjuju.Ja ne namecem nikomu svoju vjeru jer znam da u svakoj vjeri postoje npr.dobri muslimani i losi muslimani koji ju na los nacin promoviraju i zlorabe,pa tako i katolici,agnostici,zidovi......No ti vjeruj u ono sto te tvoja vjera uci,pa tako cu i ja.No svatko ima pravo na svoje misljenje i iznosenje onoga sto ga njegova vjera uci.U stavovima se cesto i svi razilazimo,no svatko ima put koji zivi i sljedi u zivotu i to je to.
28.04.2014. 14:25
Z:
Draga Sanja, vjera nije svačiji izbor, postoje ljudi koji odluče biti ateisti ali i oni koji odluče biti agnostici. Za prve se kaže da su nevjernici a za druge skeptici. Iako se ne slažem s terminom sketptici, već bih prije rekla da imaju stav da postojanje nečega ( boga i drugih religijskih tvrdnji ) treba dokazati. Znači agnosticizam nije vjera već stav. U knjizi koju spominjete ne radi se o nikakvom dokazivanju već se navode pojedinci iz Katoličke crkve koji su dali svoj doprinos znanosti. Što znači da su osim poziva unutar crkve bavili se i znanošću.Dokaz nije teološko nadmudrivanje o postojanju ili obrnuto.Očito je da razlikujemo pojam dokazivanje. Pa da pojednostavim: dođem li na plac kod jedne babe i ta baba mi kaže da je druga baba ukrala krumpir, to nije dokaz. Ova baba kaže nisam, druga kaže jesi..... i u beskonačno se nadmudrivati nije dokaz, a vi ste meni upravo predočili takav dokaz. Zamislite da znanstvena zajednica svoje dokaze temelji po vašem principu dokazivanja.
Samo ću još jedno reći i ne bih više o toj temi.Hrvatska je sekularna država, što znači da je odvojena od religije. Religija u Hrvatskoj je osobni odabir i kao takva, ne tiče se ostalog stanovništva ove države. Zakoni ove države ne temelje se na religijskim zakonima, zato svoja vjerska mišljenja i stavove iznosite tamo gdje im je mjesto a to je u vjeskoj zajednici. Poprilično je neozbiljno,nezrelo a nadasve egoistično da problematiku čitave jedne zemlje svedete na osobna vjerska učenja, u zemlji gdje ima ateista, vjernika različitih religija , agnostika.......Pa što vi mislite, da na tom svijetu postojite samo vi, i da su vaši interesi, ispred svih drugih interesa ?
29.04.2014. 09:29
Za:
Z = za
29.04.2014. 09:29
Sanja:
Ja sam htjela reci pod vjeru i stav pa se ispricavam ako sam to zaboravila napisati,no znate sto sam mislila.Jeste li procitali 7.poglavlje?Ne moji interesi nisu ispred interesa drugih ljudi,vec sam vam htjela objasniti mojeg krscanskog stajalista zasto smo mi,ovce‘ u metafori ali to vi niste najbolje razumjeli jer vi niste katolik pa ste pitali zasto smo mi ovce.No ja se vise ne bih htjela raspravljati jer ovo nije ni tema,jer u nekim ste mojim stajalistima vi me niste shvatili,a ponekad nisam bas ni ja pa sam vas stav svrstala pod vjeru.Iz vasih prijasnjih komentara ne osvrcuci se na temu jer ni ja makar sam katolik nisam se slozila da ljudi ispred bolnice mole za zene da ne naprave abortus,zasto bi vi da se Crkva zabrani?Sto vam ona smeta?No jedan zakljucak s kojim cete se i vi sloziti je da stav i vjera je onakav kakvim zivotom zivis,da pomazes ljudima i da si dobar.
29.04.2014. 16:26
Lana:
Znači li to da je opravdano fetusu nanijeti bol kad mu se počne razvijati živčani sustav? (Usput, ova Lana koja citira 23. psalam nisam ja.)
29.04.2014. 17:07
Lana:
Ja sam ova druga Lana,Lana po prijasnjim vasim stajalistima potpuno se slazem s vama.
29.04.2014. 18:06
Lana:
Druga Lano, ja sam izrazito protiv kršćanske vjere i ne vjerujem da su ljudi Božje vlasništvo i da nemaju pravo, na primjer, počiniti samoubojstvo ili masturbirati. Voljela bih kad bi mi se u vezi pobačaja odgovorilo na neka pitanja, zato ovdje komentiram. Vjerujem da svatko ima pravo na samog sebe, ali rekla bih da se fetusi prelako isključuju iz ovog ,,svatko".
29.04.2014. 21:18
Lana:
Recimo, zanimalo bi me što ovi koji su pro-life misle o ovom argumentu da pravo na život ne podrazumijeva prisilno korištenje tuđeg tijela za preživljavanje. Biste li mi Vi mogli reći svoje mišljenje o tome?
29.04.2014. 21:47
muškarac:
Ja sam sretan muškarac lalalalala
29.04.2014. 22:12
Lana P.:
Sanjo, što niste shvatili? I ja vjerujem da je lijepo biti dobar i pomagati ljudima. Lana (ova koja se ne slaže s kršćanstvom)
29.04.2014. 23:34
Sanja:
Ova SANJA u 21.50 nisam ja.
30.04.2014. 11:52
Lana:
Ovdje ocito ima previse Lana,pa dolazi do nesporazuma,ja nisam nista komentirala za fetus pa necu ni odgovarati niti komentirati pitanja Lane koja je protiv krscanstva.
30.04.2014. 11:56
Lana P.:
Ima i više Lana i više Sanja. :D
30.04.2014. 15:41
za :
Migracija neurona od mjesta gdje nastaju do njihove krajnje destinacije je kritični i univerzalni korak u formaciji kompleksne strukture živčanog sistema.Migracija ili usmjerena selidba stanica je jedna od temeljnih obilježja nezrelih neurona.Temaljna uloga neurona je stvaranje, primanje, vođenje i prijenos impulsa.Migracija neutona počinje nakon poliferacije ( umnožavanje stanica) od 8 tjedna.Krajem 8. tjedna dolazi do stvaranja kortikalne ploče što označuje i rani fetalni period ( 8-12 tjedna).Sinaptogeneza počinje u 8 tj. ( početak međustanične signalizacije između točno odreďenih populacija neurona).Intenzivna sinaptogeneza u fetalnoj moždanoj kori odvija se između 13 i 16 tjedna. SP (subplate) se
razvija oko 13 tjedna.Sp je temelj rane neuralne aktivnosti, mjesto zrelih neurona koji već stvaraju svoje neurotransmitere.
30.04.2014. 17:04
za:
I krivih zlatana i za očito
30.04.2014. 17:53
Sanja:
Ljudi da li ste vi shvatili da neki zlatan stalno ispituje za godine,vrijeda za...Ali ujedno ima po vecini ljudi na forumu osim onih s kojima je vodio debate dobra stajalista.Sto vi mislite o tome,meni je ocito da su tu dva zlatana,jedan normalan i jedan koji vrijeda sve oko sebe.
30.04.2014. 19:46
zlatan:
Ja sam onaj stari Zlatan (58god), i jako me vrijeđa što neki balavi blesavac koristi moj nadimak, ali i ime. Dok je njega tu, neću više ništa komentirati. Ovo je samo dokaz koliko internet i moderno doba doprinose gluposti i neznaju, iako su nas uvjeravali da će ta novina ljude učiniti pametnijima. Vidimo da ih čini glupljima.
Uostalom taj prevarant koliko vidim uopće nije sposoban napisati jednu suvislu rečenicu, po tome vidite da to nisam ja. A i tekstovi su mu kratki, još jedan dokaz gluposti.
30.04.2014. 23:36
zlatan:
Ja sam se za neka moja javljanja prije toga potrudio neke stvari pročitati i tek tada nešto napisati. Ovaj lažni to očito ne radi jer niti ne poznaje materiju o kojo se ovdje razglaba. Neka uredništvo nešto poduzme po tome pitanju.
30.04.2014. 23:40
Sanja:
Gospodine Zlatane ja se slazem da je to neki balavac kojeg roditelji nisu ucili pristojnom ponasanju.Ja ne vidim svrhu ili povod da vrijeda Vas,za ili musko.Po meni Vi ste jako pametni po Vasim komentarima koji su primjereni i koji su na mjestu.Ja ne vidim svrhu da svojim bezubrazlukom skrece druge ljude koji ovdje iznose misljenje s teme foruma.Ti oprosti na izrazu balavi Zlatane daj se skuliraj i pisi primjerene komentare ili jos bolje uopce nemoj komentirati.Tu trazis paznju od drugih osoba tako da ih vrijedas,krades pseudome,pises besmislice ispitujes za godine,sto ti roditelji nisu pruzili paznju pa ju na takav nacin trazis,sram te moze biti ti balavi,neodgojeni klinjo i sram te tvoje roditelje koji su previse zauzeti pa te ne provjeravaju,ili te zanemaruju.Ubuduce kad ce takve budale tu doci komentirati a nadam se da nebudu zanemarite ih i normalno komentirajte,ali ako bi nastavili ili govorili jos vece uvrede urednistvo ce se za to pobrinuti.Tko je za neka napise slazem se.
01.05.2014. 13:47
Sanja:
Zlatane sto mislite koliko imam ja godina?Samo Vas pitam da to usporedim s ovim laznim Zlatanom i s njegovim ponasanjem ako bas jako zeli znati godine svih osoba na forumu.Sto mislite,molim Vas da mi odgovorite,nema veze ako pogrijesite.
01.05.2014. 14:02
zlatan:
Gđa SANJA, uopće nemam predodžbu koliko imate godina. Ono što sasvim sigurno znam je to, da godine uopće nisu važne. Jer netko može biti mudar (što nije isto što i pametan!) već u mladosti, a netko je bezveznjak i u dubokoj starosti. Narod kaže: mlado ludo, a staro bez pameti.
Po meni možete imati i 28, ali i 55 godina. Zaista nemam nikakvu predodžbu.
01.05.2014. 14:13
Sanja:
Ja imam 12 vjerovali ili ne.Ja postujem starije a ne poput laznog zlatana,nemam facebook,postujem roditelje imam sve odlicne ocjene.Ja se s Vama slazem da Internet zatupljuje osobe,ali bih i dodala da oni koji ga koriste u edukativne svrhe mogu steci korisne informacije koje im kasnije mogu pomoci,vrlo ga malo koristim,rade citam knjige,provodim vrijeme u prirodi,jedino volim prisustvovati ovakvim raspravama da ponesto naucim,ostavim komentar,da vidim sto drugi misle o toj temi.Htjela sam Vas pitati sto mislite,da li sam ipak premlada da prisustvujem ovakvim raspravama o politici,moralu,sportu?
01.05.2014. 14:54
zlatan:
SANJA,ja se ne družim sa tako mladim osobama (budimo realni i gdje bi to mogao), pa mi tvoje razmišljanje izgleda jako zrelo. Zato sam ranije napisao da netko može biti mudar i jako mlad ili u dubokoj starosti, ali isto tako sam napisao: mlado ludo, staro bez pameti. Narodna poslovica. Ako netko ima nešto pametno kazati po ovakvim portalima, dobrodošao je bez obzira na godine.
A jest istina je da je internet isto što i bilo kakav papir. Neki ljudi čitaju, a neki čitaju samo slova pa ne razumiju ništa od onoga što su pročitali. Koliko znam to se kaže funkcionalno nepismeni.
01.05.2014. 15:35
Sanja:
Hvala Vam na odgovoru i misljenju.
01.05.2014. 15:44
Ines:
Po meni tako mladi maloljetnici uopce nebi trebali prisustvovati takvim raspravama.Mislim na Sanju.
01.05.2014. 15:51
Ines:
Ili jos bolja rijec balavica.
01.05.2014. 15:57
zlatan:
SANJA, ja smatram da je ovako moderno raspravljanje po internetu dalo mogućnost kojekakvim bezveznjacima da šire gluposti. Da raspravljamo uživo ne bi se tako ponašali. Nažalost ovako sterilno i bez živog ljudskog kontakta je sve češći oblik kontakta među ljudima. Ali s druge strane dalo nam je mogućnost bilo kakvog kontakta i razgovora, jer mnogi ljudi zaista nemaju gdje i kada nešto raspraviti o onome što ih zanima.
Tako je to. napredak donosi i dobru i lošu stranu. Nažalost ljudska vrsta je još duboko u pećinama, ali samo da se zna tada su ljudi bili inteligentniji nego danas. Negdje sam pročitao da je to zbog toga jer opstanak ljudi u tzv.kameno ili pretpovijesno doba je ovisio o ljudskoj inteligenciji. I cijeli napredak ljudske vrste ovisio je o pameti.
Današnje vrijeme dopušta i veći broj bezveznjaka, ionako im je svima osigurana egzistencija. Struja, grijanje, gotova hrana itd, itd, itd.
01.05.2014. 15:58
Sanja:
Da svi ljudi razmisljaju kao Vi zasigurno bi se nesto moglo promijeniti na bolje.Vidim da Vi zaista realno razmisljate,sada kada sam pregledavala druge forume vidjela sam da znate ruski.A gdje ste ga naucili,tj.tko Vas ga je ucio.Samo jos jedno pitanje,pod koga ste mislili da je bezveznjak?Opcenito neki ljudi koji su bezobrazni ili na nekog na forumu?Da i slazem se s Vama da se nebi sigurno tako razgovarali da vas vide u lice.Da mi je vidjeti zlatana kako bi Vam to u lice rekao i tako Vas ismijavao.Mislim da se nebi usudio.
01.05.2014. 16:29
za:
@ sanja
Ako si željna znati i sudjelovati u raspravama dobrodošla si, iako smatram da su ovo teme za odrasle i koliko got bila tvoja glavica bistra,teško da možeš shvatiti u potpunosti neku problematiku, jer je i mnogi odrasli ne razumiju.Danas još živiš u zaštićenom okruženju i pod odgovornošću roditelja . Ipak informacija i znanja nikad dosta pa samo naprijed.Imam jednog znatiželjnog, bistrog i pamatnog "tikvana" i ja doma.
01.05.2014. 21:15
Sanja:
Hvala na podrsci za.
01.05.2014. 21:20
zlatan:
SANJA, kada sam ja išao u osnovnu školu učili su se engleski, ruski, njemački i francuski jezik. Mene je dopao ruski. Kasnije sam učio talijanski, ali to ionako mnogi u dalmaciji znaju (ja sam iz Dalmac.).
Engleski mogu razumjeti osnove.
Ruski uopće nije težak, jer ipak je riječ o slavenskom jeziku. Kao kod svakog jezika važan je sluh, znači naglasak. Jer ruski ima glasove koji se drugačije izgovaraju (neki samoglasnici) . Povremeno idem u crnogorsko primorje, u Crnoj Gori živi nekih 20 tisuća Rusa prvenstveno u Boki-kotorskoj, pričao sam sa njima i rekli su mi da imam pravilan naglasak i izgovor. Samo ne znam baš sve riječi.
01.05.2014. 22:24
zlatan:
SANJA, bezveznjaci su svi oni koji nesuvislo lupetaju. Meni koji put izgleda da je pametnija moja mačka od nekih ljudi. Inače moja maca ima 18 godina.
01.05.2014. 22:26
Sanja:
Ja ucim:engleski,njemacki i francuski.Drugu godinu bih ucila ili spanjolski ili ruski.Ne znam za sto da se odlucim.
02.05.2014. 14:42
Edo:
Muškarac ima pravo na izbor. Moje tijelo je moje vlasništvo, ja odlučujem o njemu. To je temeljno ljudsko pravo, civilizacijska vrijednost. Ako želite smanjiti stopu neuzdržavan djece - rješenje nije alimentacija nego edukacija, jednaka dostupnost modernim, efikasnim i ekonomski dostupnim kontracepcijskim sredstvima, informirana i argumentirana rasprava.
Rasprave o pravu muškarca da ne plaća alimentaciju, o pravu na izbor i odluku o vlastitom tijelu koje radi alimentacije mora dodatno izlagati ozljedama na radu izazvanim mehaničkim, fizičkim ili kemijskim djelovanjem, prečesto su obilježene poluinformacijama, strahovima i čistom propagandom koja nema veze s činjenicama i argumentima. Svatko ima pravo na svoj stav, ali nema ga pravo nametati drugima. Poštujem činjenicu da netko ima feminističke stavove. Odgajan sam u tom duhu, ali jednako tako odgajali su me da mislim svojom glavom, donosim svoje odluke i preuzimam odgovornost za njih. Zakoni države ne temelje se na svjetonazoru. U državi vjerovanja i vrijednosti jedne skupine, bilo ona feministička ili neka druga, nemaju mandat nad zakonima koji se odnose na sve građane/ke u zemlji. Nitko mi ne brani da živim sukladno svojoj ideologiji, svjetonazoru, u krajnjoj liniji, savjesti, ali od države očekujem da poštuje i unaprjeđuje moje pravo na izbor, pravo na odlučivanje o vlastitom životu odn. pravu da ne plaćam alimentaciju ako to ne želim.

Živio vrli novi svijet!
07.05.2014. 13:48
Lana:
A zašto mlade osobe ne bi raspravljale sa starijima, izražavale svoje mišljenje i unaprijeđivale svoju mogućnost razumijevanja različitih problematika? Zašto uvijek postavljati nekoga na ,,svoje mjesto"? Sanjo, ja bih rado raspravljala s Vama o temama koje Vas zanimaju jer se sjećam da mi je u Vašim godinama isto tako bilo do rasprave s odraslima i željela sam da me ne promatraju kroz moje godine. Ako želite, slobodno mi se javite na cogitoergonum@gmail.com. (Dakako, ne morate ako nećete. :))
08.05.2014. 12:24
Sanja:
Lano,ja Vam se ispricavam ali ja nemam e-mail,ali zahvaljujem se na razumijevanju da svatko bez obzira na godine moze prisustvovati raspravi,ako zelli nesto saznati o nekoj temi ili ju komentirati.Drago mi je da Vi to razumijete i to kod Vas cijenim.Mogli bi mozda Vi napisati neki clanak ja bih ga rado procitala i dala svoje misljenje,naravno ako zelite ili imate vremena.HVALA:);)
08.05.2014. 15:52
Lana:
Ja ne pišem na Libeli, samo komentiram kao i Vi. Doduše, pokušala sam napisati jedan članak o svojim razmišljanjima koji nije bio u skladu sa stavovima redakcije pa je odbijen. Baš je bila riječ o pobačaju. :)
Naravno da djeca i mladi imaju pravo na izražavanje svog mišljenja i na stjecanje željenih znanja i smatram da nije u redu što Vam je Ines rekla da ste balavica.
Hvala na interesu za moje pisanje.
I ja kod Vas cijenim želju za spoznajama, raspravom i razmjenom mišljenja. :) Nema na čemu, naravno.
08.05.2014. 16:23
Sanja:
Ja sam protiv pobačaja osim ako je u pitanju ugrožen život majke.prije spolnog odnosa ako ljudi žele spriječiti trudnoću neka koriste one stvari za spriječavanje.Ali dijete je božji dar kojeg trebamo prihvatiti i voljeti.Kako biste se vi osjećali da ste na mjestu neželjenog djeteta?Ja smatram da svatko ima pravo činiti sa tijelom ono što želi ali ponavljam svatko ima pravo na život.Svi ćemo mi jednom umrijeti ali nije na nama da gasimo tuđi život poslan od Boga.
15.05.2014. 08:19
Marina:
Ja se potpuno slažem sa Sanjom.Ona je jedna draga,ali i suosjećajna osoba koja želi sve najbolje za ljude oko sebe.Naravno svatko ima svoje mišljenje u vezi sa abortusom,ali ja još uvijek stojim iza odluke da se djete rodi živo i zdravo.
15.05.2014. 08:23

Iz drugih medija

AEM