Razgovor

18.06.2014. 09:08:57 - Svjetlana Knežević

Budi tata

'Društvo cvate kada muškarci preuzmu ravnopravnu brigu o djeci'

Ivana Zanze

Ivana Zanze (Foto: Dag Oršić)

Procjenjuje se da je u Hrvatskoj prije četiri godine pravo na roditeljski dopust koristilo svega stotinjak očeva, dok je prošle godine njihov broj narastao na više od devetsto. To znači da u Hrvatskoj, prema posljednjim podacima, od ukupnog broja parova pravo na roditeljski dopust koristi dva posto muškaraca. Taj nam postotak govori kako smo miljama daleko od rodne ravnopravnosti i u sferi podizanja i odgajanja djece. Upravo o potrebi i prednostima većeg sudjelovanja očeva u korištenju roditeljskog dopusta Libela je razgovarala s članicom udruge RODA - Roditelji u akciji Ivanom Zanze.

Zašto se očevi u Hrvatskoj tako teško odlučuju za roditeljski dopust?

Više je razloga zbog kojih se očevi teže odlučuju koristiti pravo na dio roditeljskog dopusta, ali osnovni i najčešći proizlaze iz činjenice da su žene u našem društvu još uvijek stereotipizirane i na neki način podređene - obitelji se nameće tradicionalna podjela uloga (na majku koja nosi najveći teret brige za obitelj i muškarca koji privređuje i zarađuje), a u ekonomskom smislu je prihvatljivije da majka koristi roditeljski dopust jer su u Hrvatskoj žene manje plaćene od muškaraca pa je i u obitelji situacija najčešće ista.

Kao dodatni razlozi, pojavljuju se očekivanja negativnih reakcija tradicionalne okoline i poslodavca, kao i strah od negativnih posljedica koje bi očevi mogli imati pri povratku na posao. Nažalost, najveći broj roditelja slabo je informiran o roditeljskim pravima i iznosu naknade za korištenje roditeljskog dopusta.

Općenito smo u komunikaciji s roditeljima primijetile i da postoji niska razina svijesti i znanja (i roditelja i šireg okruženja obitelji) o višestrukim pozitivnim utjecajima na dijete i obitelj u kojoj muškarac preuzima ravnopravnu brigu o djeci i sudjeluje u obiteljskim obavezama.

Portal MojPosao u suradnji s Udrugom Roda i Centrom edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI) proveo je istraživanje na 400 ispitanika vezano uz očeve i roditeljske dopuste. Kakvi su rezultati tog istraživanja?

Prema mišljenju ispitanika, najveće mane korištenja roditeljskog dopusta za očeve su financijska neisplativost (53%) i degradacija pri povratku na posao (51%). Zastoj u karijeri navodi 37% ispitanika, dok ih 34% smatra da su negativne reakcije okoline najveća mana odlaska na roditeljski dopust.

Skoro polovica ispitanika (46%) smatra da bi poslodavac negativno reagirao na zahtjev oca za korištenje roditeljskog dopusta.

Zanimljivo je da se negativnih reakcija poslodavca najviše pribojavaju visokoobrazovani muškarci - čak 59% muškaraca s visokom stručnom spremom navodi da bi poslodavac negativno reagirao na roditeljski dopust za očeve. Također, muškarce u većoj mjeri 'brine' poslodavčeva reakcija, nego što je to slučaj kod žena.

Kao najveći motiv za odlazak na roditeljski dopust, većina muškaraca navodi želju za provođenjem vremena s djetetom (76%). Slijedi financijska isplativost (44%), zatim želja da izađu svojoj partnerici u susret jer se ona nalazi u nezgodnijem poslovnom položaju (39%) te odmor od posla (31%).

O samom odlasku partnera na roditeljski dopust razmišljalo je 73% žena, dok ih je 14% bilo protiv toga. O toj opciji nije razmišljalo 13% žena. S druge strane, 96% žena podržalo bi kolegu koji bi odlučio otići na roditeljski dopust.

Skoro polovica muškaraca (48%) prva je potaknula razgovor s partnericom o mogućnosti odlaska na roditeljski dopust, dok njih 27% nije 'načelo' tu temu. Četvrtina muškaraca (25%) nije razmišljala o roditeljskom dopustu.

Rezultati istraživanja pokazuju i da su partneri žena s visokom stručnom spremom skloniji mogućnosti odlaska na roditeljski dopust za očeve u odnosu na partnere žena nižeg stupnja obrazovanja.

Ovo istraživanje je dio projekta 'Budi tata'. O čemu je konkretno riječ?

Projekt 'Budi tata' osmišljen je sa svrhom da aktivnostima usmjerenima prema  roditeljima i posebno očevima te širem okruženju (poslodavcima, institucijama, društvu općenito) utječemo na stvaranje poticajnog okruženja koje će za posljedicu imati povećan broj očeva koji koriste rodiljni dopust, ali i potaknemo aktivnije sudjelovanje očeva u obiteljskom životu i ranom razvoju i odgoju djece općenito.

Kroz projekt 'Budi tata', koji je u svojim završnim fazama, željele smo i uspjele informirati i educirati roditelje, posebno očeve, o njihovim roditeljskim pravima, educirati i osnažiti očeve za preuzimanje aktivne i ravnopravne uloge u obitelji, dok smo istovremeno pokrenule raspravu (i aktivno je zagovaramo) o promjenama praksi i politika koje će dovesti do ravnopravnog sudjelovanja oba roditelja u odgoju djeteta.

Do danas smo, u partnerstvu s udrugom CESI, provele niz aktivnosti - od analize situacije na portalu Libela.org u formi tekstova koji donose pregled stanja u Hrvatskoj i pregled programa za poticanje većeg sudjelovanja očeva u svijetu, ali i kroz razgovore s ključnim dionicima, stručnjacima i roditeljima. U suradnji s portalom moj-posao.net provele smo internetsku anketu među očevima o korištenju roditeljskog dopusta, tj. o informacijama koje imaju, njihovim stavovima prema roditeljskom dopustu, stavovima njihovog poslodavca te o mjerama i aktivnostima koje bi pomogle njihovoj većoj uključenosti u obiteljski život, a ostvarile smo i prvi kontakt s očevima - korisnicima našeg foruma i posjetiteljima Facebook stranice kroz nagradni foto natječaj. Fotografije s natječaja koristimo dalje za promicanje važnosti preuzimanja aktivne uloge oca u životu djeteta i obitelji, a jednu od nagrađenih fotografija iskorisitle smo i za plakat 'Budi Tata' tiskan u 500 primjeraka, koji će tvrtka B1 plakati, s kojom Roda godinama uspješno surađuje, distribuirati na 500 lokacija diljem Hrvatske, na mjesta gdje dolazi ciljana populacija (domovi zdravlja, vrtići i sl.).

U završnoj fazi je kreiranje virtualnog mjesta podrške i informacija za očeve na portalu i forumu roda.hr na kojem će roditeljima/očevima biti dostupni savjeti o roditeljstvu: od priprema na očinstvo u trudnoći, do podrške u očinskoj brizi i odgoju u različitim fazama odrastanja, zatim prijedloga za zajedničke aktivnosti očeva i djece te zajedničke aktivnosti cijele obitelji. Vrlo skoro bit će tiskan i distribuiran letak o pravima roditelja s posebnim osvrtom na prava očeva i najnovije izmjene, kako bismo upoznali roditelje s mogućnostima i pravima iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama te Zakona o radu. Roditelji će u letku dobiti i savjete kome se obratiti ako poslodavac osporava njihova prava ili im otežava njihovo korištenje.

Na kraju provedbe projekta, u lipnju, planiramo organizirati javnu raspravu u formi okruglog stola s nizom sudionica i sudionika: predstavnici/e nadležnog ministarstva, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Pravobraniteljica za djecu, UNICEF, obiteljski centri, predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca i granskih udruga, sindikati, organizacije civilnoga društva, mediji. Tema okruglog stola bit će važnost veće uključenosti očeva u obiteljski život, a tada ćemo predstaviti i rezultate projekta i ankete provedene među očevima.

Žene su često žrtve rodne diskriminacije na radnom mjestu uslijed trudnoće. Prema vašim iskustvima, nakon povratka na radno mjesto, bivaju li očevi žrtvama rodne diskriminacije?

Naše je iskustvo da očevi koji koriste roditeljski dopust nisu pošteđeni diskriminiracije, kao ni majke. Naime, prijavljuju nam da nadređeni često ne odobravaju njihove odluke, onemogućavaju ih, suptilno ili manje suptilno, u korištenju prava na roditeljski dopust te su i oni u opasnosti gubljenja trenutne pozicije ili radnog mjesta. Nameće se zaključak da poslodavcima nisu problem žene ili muškarci na roditeljskom dopustu, nego da su najveći problem - djeca.

Poslodavci također mogu odigrati veliku ulogu u poticanju očeva na korištenje roditeljskog dopusta. Kako senzibilizirati poslodavce?

Ključ senzibiliziranja poslodavaca je u informiranju i educiranju o višestrukim društvenim i gospodarskim koristima koje, u društvu u kojem muškarci i žene ravnopravno dijele moć i utjecaj, ali i obiteljske obaveze i skrb o djeci, svi osjećamo.

Opsežna istraživanja u više su konteksta utvrdila kako gospodarstvo i društvo cvatu kada žene imaju jednake mogućnosti za aktivno sudjelovanje u društvu i politici kao i muškarci. To je moguće jedino onda kad se na žene prestane gledati kao na primarne skrbnice o obitelji, odnosno kada muškarci preuzmu ravnopravnu brigu o obitelji i djeci.

Iskustva poslodavaca iz drugih zemalja u kojima se već dulje vrijeme koristi roditeljski dopust i potiče ravnopravna raspodjela brige o djeci između muškaraca i žena (osobito u Švedskoj),  pokazuju kako se poticajnom atmosferom prema ravnopravnom korištenju roditeljskih dopusta  te normalizacijom očeva koji koriste svoj dio roditeljskog dopusta, ostvaruje bolja konkurentnost i viša stopa zadržavanja kvalitetnih zaposlenika/ca koji/e osjećaju da ih poslodavac podržava i pomaže raznim mjerama poslovanja u postizanju ravnoteže između poslovnih i obiteljskih obaveza. Takve informacije, ukoliko su dostupne poslodavcima, mogle bi biti motivirajuće u kreiranju okruženja poticajnog za očeve koji žele pronaći ravnotežu poslovnog i obiteljskog života i ravnopravno preuzeti dio brige o djeci i obitelji.

Fotografija 'KU-KU' Ivone Bezmalinović koja je osvojila prvu nagradu na fotografskom natječaju 'Budi tata'

Fotografija 'KU-KU' Ivone Bezmalinović koja je osvojila prvu nagradu na fotografskom natječaju 'Budi tata'

Kako ih 'potaknuti' da više koriste ovaj institut? Kako potaknuti očeve na aktivnije sudjelovanje u obiteljskom životu i ranom razvoju i odgoju djece općenito?

Osim informiranja i educiranja roditelja o njihovim pravima i načinima na koje ih mogu ostvariti, vjerujemo kako su intenzivnija angažiranost očeva i povećanje broja očeva koji ravnopravno dijele brigu o djeci i obitelji ostvarivi kroz kontinuirane aktivnosti usmjerene na različite ciljane skupine.

Edukativnim aktivnostima i radionicama treba podržati muškarce u preuzimanju brige o djeci na sebe, podizati razinu svijesti oba roditelja o nužnosti kvalitetnog odnosa i s ocem i s majkom za optimalan razvoj djeteta, te razinu znanja i svijesti o usklađivanju obiteljskih i profesionalnih obveza oba roditelja.

Kroz medijske kampanje i aktivnosti potrebno je mijenjati svijest i stavove javnosti o ulozi muškaraca u obitelji, suzbijati spolne stereotipe o roditeljskoj skrbi, promovirati ulogu očeva u odgoju djece te jednaku raspodjelu kućanskih poslova.

Zakonodavci trebaju nizom poticajnih mjera i propisa potaknuti i olakšati ravnopravno sudjelovanje oba roditelja u obiteljskim obavezama.

Upoznavanjem s iskustvima stranih tvrtki iz zemalja čiji su roditeljski dopusti pozitivan primjer ravnopravnosti, potrebno je potaknuti poslodavce da podrže ravnopravno korištenje roditeljskog dopusta između majke i oca te da podrže i kreiraju fleksibilne oblike rada, kako bi se roditeljima omogućilo uspješnije usklađivanje obiteljskih i profesionalnih obaveza.

Kako senzibilizirati društvo koje praktički kažnjava roditeljstvo, a s druge strane licemjerno traži porast nataliteta?

Ako doista želimo da se situacija promijeni - da se parovi koji se odlučuju na roditeljstvo ne osjećaju na neki način kažnjeni zbog te odluke, da se ne boje hoće li uspjeti zadržati radno mjesto i ne nazadovati na njemu jer su zasnovali obitelj i žele joj se kvalitetno posvetiti, da na odluku o trajanju roditeljskog dopusta i tome hoće li ga koristiti ravnopravno i majka i otac ne utječu društveni stavovi, očekivanja poslodavaca i roditeljske naknade koji su jedva dostatne za preživljavanje - promjene zahtijevaju sveobuhvatan pristup kroz mjere obiteljske politike, poticajne novčane naknade za roditelje, svim roditeljima jednako dostupne i stvarnim potrebama prilagođene servise podrške, senzibilizaciju javnosti i mijenjanje stavova i predrasuda o rodnim ulogama u obitelji, ali i edukaciju poslodavaca kako bi u svojim kolektivima njegovali poticajnu atmosferu prema korištenju roditeljskih dopusta.

Tagovi: budi tata, diskriminacija, država, foto natječaj, hrvatska, institucije, istraživanje, ivana zanze, majka, otac, poslodavci, projekt, radno mjesto, ravnopravnost, roda, rodiljni dopust, roditelji u akciji, roditeljim, roditeljska prava, zakonodavstvo

Vezani članci:

Facebook komentari

Prikaži stare komentare (1)

Stari komentari

Artye:
Mediji... tate... mame... i pokušaj angažiranja zakonodavaca- sve je to OK, ali zašto nije angažirana/aktivirana ni jedna stranka što se poslodavaca tiče? Upravo primjera radi drugim tvrtkama.
Npr. zašto se ne bi pitalo VIP (koji i inače gradi vrtiće u sklopu svojih kompleksa, ima progresivnu politiku što se tiče odnosa prema svojim zaposlenicima) ili neku sličnu firmu (općepoznatu preko medija, veću...) kakva je situacija kod njih i kakvi su njihovi stavovi i iskustva.
Uz lijepe postere s krasnim fotografijama, mislim da bi tako neka inicijativa imala daleko veći odjek u javnosti... i kod tata i kod firmi...
19.06.2014. 22:07

Iz drugih medija

AEM