Razgovor

08.04.2014. 12:13:47 - Marina Tkalčić

Politika iz zelenog ugla

Mi ne govorimo o potrebi rodne ravnopravnosti, nego je stvarno živimo

Povodom predstojećih izbora za Europski parlament, koji će se održavati od 22. – 25. svibnja 2014., razgovarale smo s dr.sc. Andreom Feldman, članicom predsjedništva ORaH-a i kandidatkinjom ORaH-a na izborima za EU parlament. A. Feldman objasnila je stavove i političke programe ORaH-a temeljene na rodnoj ravnopravnosti i zelenim politikama/održivom razvoju kao temelju gospodarske obnove, izlaska iz krize i smanjenja nezaposlenosti.

ORaH je za predstojeće EU izbore predstavio kandidacijsku listu u  sastavu od 6 žena i 5 muškaraca, čime je zadovoljena kvota od minimalno 40 posto žena na kandidacijskoj listi. Možete li ukratko prokomentirati sastav kandidacijske liste?

Kada je riječ o ravnopravnosti žena i muškaraca, ORaH se od početka svojega djelovanja odlučio u sva svoja stranačka tijela uvesti paritetnu demokraciju. Vodimo se načelom da su žene i muškarci  ravnopravni i da trebaju biti ravnopravni u svim aspektima političkog djelovanja. Tako promoviramo individualni aktivizam žena i muškaraca, a ne želimo rodno kostimirati demokratski proces, kako možemo nazvati razne, uglavnom neuspješne, pokušaje uvođenja kvota. Mi ne govorimo o potrebi rodne ravnopravnosti, već je stvarno živimo. Mislim da je to doprinijelo jednoj sasvim novoj energiji koju osjećam u ORaH-u. Naše su odluke od prvoga dana aktivnosti ORaH-a donesene na način koji bismo ih željeli vidjeti u Hrvatskoj – rodno uravnotežene, dakle uzimaju obzir stavove 50 posto do sada pretežno zanemarenog dijela našeg društva. Na taj smo način sastavili i listu, od članica i članova stranke koji su se odazvali javnom pozivu da se kandidiraju, ukoliko smatraju da ispunjavaju kriterije koje smo postavili: znanje  engleskog, poznavanje rada europskih institucija, ekspertna znanja o temama za koje će se ORaH zalagati u Hrvatskoj, ali i u EU ukoliko osvojimo mandat. To su teme zelenog gospodarstva, poljoprivrede, obnovljivih izvora energije, socijalne pravde i ljudskih prava.

S obzirom da niste ušli u koaliciju niti s jednom strankom, kakva su Vaša očekivanja od ovih izbora?

Na predstojećim izborima za EU parlament želimo predstaviti ORaH-ov program pod naslovom "Posadi ORaH u Europskom parlamentu! ZaZeleni europsku Hrvatsku!" i provjeriti kako se i gdje sve ideja održivog razvoja prihvatila u Hrvatskoj. Želimo educirati hrvatske građanke i građane o pitanjima koja se tiču održivog razvoja i načina na koji ćemo se za održivi razvoj zalagati i u kontekstu rada u Europskom parlamentu. Svjesne smo da će biti teško osigurati mandat jer je izborni prag vrlo visok, ali se nadamo da ćemo uspjeti pokazati kako je ORaH stranka s izuzetnim potencijalom. Imamo izvrsne kandidatkinje i kandidate, šestero je doktora znanosti na našoj listi, ljudi koji su se dokazali u Hrvatskoj, ali i u međunarodnom kontekstu. Naša je želja da na izlazak na izbore motiviramo glasače razočarane u političke stranke koje su do sada vodile zemlju, koji su odlučili apstinirati na izborima. Zagovaramo skromnost, otvorenost i ravnopravnost, a usmjereni smo prije svega prema mladima i ženama.

Europski parlament je u veljači izglasao izvješće Mary Honeyball o seksualnom iskorištavanju i prostituciji – ukazujući time na problematičnost prostitucije kao oblika kršenja temeljnih ljudskih prava. Kakvo je stajalište ORaH-a o legalizaciji prostitucije? Što mislite o tzv. nordijskom modelu kao najučinkovitijem načinu borbe protiv prostitucije?

Prema tzv. nordijskom (u stvari švedskom) modelu samo pružanje seksualnih usluga nije kažnjivo, ali je kažnjivo podvođenje, trgovina ljudima, kao i kupovina seksualnih usluga.Hrvatski prijedlog zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira koji je izazvao prijepore između Kukuriku koalicijskih partnera predviđa kažnjavanje i pružateljica i korisnika seksualnih usluga. Glavna prednost ovoga modela veže se uz provedenu analizu koja pokazuje kako se broj prostitutki u Švedskoj nije uvećao, ali se prepolovio broj prostitutki na ulicama.

U izvješću MaryHoneyball o seksualnom iskorištavanju i prostituciji ističe se da bi države trebale odustati od kriminaliziranja i kažnjavanja prostitutki te stvoriti uvjete da one napuste to zanimanje ako žele. Formulacija "ako žele" mogla bi se tumačiti na način da neke ne žele što razmatra mogućnost da postoje žene koje se dobrovoljno bave prostitucijom. S druge pak strane, kroz čitav prijedlog rezolucije provlače se brojni pokazatelji koji upućuju na to da je žena primarno žrtva u ovakvim odnosima te se tako navodi  da je: 80 – 95 posto žena koje se bave prostitucijom bilo žrtva nekog oblika nasilja prije ulaska u svijet prostitucije (silovanje, incest, pedofilija), 62 posto prijavilo je da su bile silovane, a 68 posto pati od PTSP-a. Svrha izvješćaMary Honeyballprvenstveno je zaštiti žene koje su u najvećem broju slučajeva žrtve organiziranog kriminala, nasilja, prisile, zlostavljanja i trgovine ljudima.

Što se tiče prostitucije i njezine legalizacije, ORaH još nema definiran stav o toj temi. Postoje neki argumenti za legalizaciju i neki protiv, ali mislim da ne bi bilo dobro elaborirati taj ozbiljan društveni problem na pojedinačnoj razini. Naša je namjera ponuditi rješenja, tek nakon pomne analize problema i kada se budemo kao stranka, na osnovi rasprava na Forumu za socijalnu pravdu i ljudska prava, odredili za zajednički stav o toj temi. 

Kako komentirate prošlogodišnje odbacivanje provedbe progresivnoga Edite Estrelina izvješća o seksualnom i reproduktivnom zdravlju žena, što zapravo označava odbijanje rodne ravnopravnosti, kao i činjenicu da je 11. ožujka 2014. EU parlament odbacio izvještaj Ines Cristine Zuber o jednakosti žena i muškaraca u Europskoj uniji – kojim se pozivalo da im se zajamči ista plaća za isti posao? Tome je pridonijela i naša konzervativna struja, bez osvrtanja na činjenicu da nejednakost plaća na štetu žena iznosi u prosjeku oko 16,2 posto u EU.

Nema sumnje da se o pitanju seksualnih i reproduktivnih prava često vode žučljive rasprave. U prosincu je EP odbio izvješće o seksualnim i reproduktivnim pravima, nakon što je već ranije u studenom prošao jednu reviziju na Odboru za prava žena i rodnu ravnopravnost. O novoj verziji izvješća ponovo se glasalo u prosincu prošle godine kada je prihvaćenalternativni prijedlog koji navodi da je provedba politika u vezi sa spolnim i reproduktivnim zdravljem i pravima, te spolnim odgojem u školama u nadležnosti država članica. Time je ovaj paragraf zamijenio opširne preporuke iz tzv. Estrelinog izvješća koje, između ostalog, poziva države članice da se suzdrže od sprječavanja trudnica koje žele pobaciti da odu u drugu državu članicu ili područje gdje je takav postupak zakonit; preporučuje da, što se tiče ljudskih prava, kvalitetne usluge pobačaja trebaju biti zakonite, sigurne i dostupne svima u okviru sustava javne zdravstvene zaštite, uključujući i žene koje nemaju prebivalište u toj zemlji, a traže te usluge jer nemaju pristup istima u svojoj državi porijekla zbog restriktivnih politika o pobačaju.

Rasprave o izvješću Zuber na domaćim forumima bile su svedene na pitanja prava na pobačaj, ali i jednake plaće za muškarce i žene. Neke naše eurozastupnice, branile su svoj stav tvrdnjom da izvješće podmeće pravo na pobačaj i rodnu ideologiju. Izvješće Zuber preporuča državama članicama da štite prava žena na slobodne, visokokvalitetne javne ginekološke i akušerske zdravstvene usluge te na spolno i reproduktivno zdravlje u cjelini, uključujući i pravo na dobrovoljni prekid trudnoće.  Dok su neki mediji mahom izvještavali o bezobzirnim eurozastupnicama koje po pitanju jednakosti ne osjećaju empatiju sa slabijima i siromašnima, drugi su ovo prikazali kao uspješnu obranu od napada predstavnice komunističke partije Portugala.

Što se tiče ORaH-ovog stava o seksualnom i reproduktivnom zdravlju žena i jednakopravnosti, mislim da je jasna ORaH-ova čvrsta i programska pozicija o poštovanju ljudskih prava, a u ta prava logično pripada i pravo žena da odlučuju o svojemu tijelu, odnosno o reproduktivnim pravima uopće.Ako vas hipotetički zanima bih li ja glasovala za predložene rezolucije – odgovaram da bih, jer se obje rezolucije u velikoj mjeri (a posebno u pitanju jednakih plaća za jednak rad) odnose na prava za koja smatram da se u Hrvatskoj mogu smatrati stečenima. 

Pri izglasavanju navedenog Zuber izvještaja zamjetna je i činjenica da je veći broj "zelenih" ostao suzdržan – možete li objasniti zašto?

Treba znati da su članice i članovi EU parlamenta slobodni glasati po vlastitoj savjesti i ukoliko se ne postigne jedinstven stav o nekom pitanju, moguće je da glasuju različito od načina na koji glasuje većina u njihovoj političkoj skupini. Što se tiče izvješća Zuber, poznato je da ono nije usvojeno za devet glasova.Iako se može činiti iznenađujućom okolnosti da su zeleni bili mahom suzdržani, razlozi tome leže u činjenici da neki od članica i članova skupine zelenih imaju još radikalnije stavove kada je riječ o ravnopravnosti žena. Je li to dobro, najbolje će ocijeniti sami birači na skorašnjim izborima. Eurozastupnik Alyn Smith, na primjer, koji pripada skupini zelenih je glasao 'za', ali je na svom Twitter profilu rekao da i on smatra izvješće kukavičjim jajetom, no s obzirom da je neobvezujuće smatra da glas 'za' nikome ne bi štetio i da se na ovaj način poslala loša poruka javnosti.

Na čemu bi se temeljili programi i politike OraH-a kojima biste promovirali potrebe, ali i probleme –prvenstveno vezane uz ogromnu nezaposlenost i iznimno loše gospodarsko stanje Hrvatske – u Europskom parlamentu?

Predstavili smo ORaH-ov program čija je okosnica Zeleni Novi Dogovor, odnosno Green New Deal u kojemu govorimo o potrebi redefiniranja gospodarske situacije iz tzv. zelenoga ugla. Smatramo da nije moguće rješavati nagomilane probleme hrvatskog gospodarstva istim onim metodama koje su nas dovele do problema. Stoga se ORaH-ovagospodarska platforma održivoga razvoja manifestira javnim investicijama u projekte energetske učinkovitosti, ekološke industrije i obnovljive izvore energije, održivu poljoprivredu i ribarstvo, kao i u "zeleni" transport i dekarbonizaciju privrede. Projekti održivog razvoja u EU i drugim zemljama otvaraju nova radna mjesta i omogućavaju oporavak gospodarstva. U Europskom parlamentu ćemo se zalagati za fiskalnu i okolišnu održivost, kao i za mjere protiv nezaposlenosti – uvođenje zajedničke minimalne nadnice u EU, transnacionalne kolektivne ugovore, zajedničke uvjete za europske mirovine i minimalni socijalni standard. Podržavat ćemo i mjere za industrijsku renesansu u održivoj Europi, koje će među ostalima omogućiti razvoj malih i srednjih tvrtki i zadruga, poticati socijalno poduzetništvo, dugoročno transformirati europsku industriju u energetski učinkovitu industriju s bazom u obnovljivim izvorima energije. Ključno je raditi s ciljem otvaranja većeg broja radnih mjesta na osnovu uvođenja pravila eko-dizajna, kao i ulaganja u nove tehnologije, u znanstvena istraživanja, inovacije i u razvoj. 

Članak je nastao u okviru projekta Europske mogućnosti za ruralne žene koji provodi CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje u partnerstvu s Udrugom žena Hera, Prostorom rodne i medijske kulture K-zona i Radijom Kaj. Projekt financira Europska Unija u okviru IPA INFO 2012 te sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Mišljenja i stavovi izneseni u ovom članku ne izražavaju mišljenje i stavove Europske unije niti Ureda za udruge Vlade RH.

Tagovi: andrea feldman, eu, eu izbori, eu parlament, europski parlament, feminizam, mirela holy, održivi razvoj, orah, predizborni intervju, rodna ravnopravnost, zeleni

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM