Prozor u svijet

17.03.2017. 07:42:00 - Libela

Hrvatska na 77. mjestu

Istraživanje: politička moć i dalje je u rukama muškaraca

Tijekom prošle godine, jedva da je postignut ikakav napredak po pitanju reprezentacije žena u najvišim sferama vlasti, ostavljajući tako rodnu jednakost u politici na gotovo istom položaju kao i ranije, pokazali su rezultati organizacija Inter-Parliamentary Union (IPU) i U.N. Women.

Mapa koja rangira zemlje na temelju zastupljenosti žena u politici pokazuje da je broj ministrica i zastupnica jedva porastao, dok je broj zemalja sa ženom na čelu čak pao. Iz organizacija poručuju da pomaka po pitanju jednakosti broja žena i muškaraca u politici gotovo i nema. "Opća stagnacija i specifična nazadovanja uabrinjavajući su pokazatelji erozije jednakosti kojom se hitno moramo početi baviti", navodi Phumzile Mlambo-Ngcuka, izvršna direktorica organizacije U.N. Women.

Konkretno, broj ministrica porastao je sa 730 na 732 od 2015. godine, a zastupljenost žena u parlamentu narasla je za manje od jednog postotnog boda, na 23 posto. Broj zemalja sa ženom kao predsjednicom ili premijerkom pao je sa 19 na 17. "Ovaj razvoj situacije pokazuje kako je napredak u sferi rodne jednakosti spor u svim strukturama moći i svim tipovima donošenja odluka", rekao je Martin Chungong, glavni tajnik IPU-a. "Moć se i dalje nalazi u rukama muškaraca", dodaje.

Hrvatska se nalazi na 77. mjestu, s 20 posto žena u najvišim krugovima politike.

U nordijskim je zemljama došlo do najvećeg koraka unatrag, sa 6 posto pada u broju ministrica. Sveukupno, ipak, žene u nordijskim zemljama čine 44 posto najviših političkih aktera/ica. U Africi, žene drže petinu ministarskih mjesta, no vidljiv je i kontinuiran pad broja ministrica u posljednje dvije godine, s iznimkom Konga i Zambije.

Finska, koja je imala najveći broj ministrica u 2015. godini, doživjela je znatan pad sa 63 na 39 posto i sada se nalazi na 14. mjestu, dok Bugarska, Francuska i Nikaragva dijele prvo mjesto. U tim je zemljama, kao i u Švedskoj i Kanadi, broj žena na ministarskim pozicijama nešto veći od polovice ukupnih mjesta.

U arapskim zemljama, najveći napredak pokazao je Tunis, u kojem je broj žena u parlamentu narastao s 11 na 23 posto.

Tagovi: političarke, politička moć, politika, reprezentacija žena u politici, rodna ravnopravnost

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM