Preko plota

09.10.2018. 12:51:44 [Beograd] - Gej lezbejski info centar

Rezultati istraživanja

'Srbija nema dobre mehanizme za zaštitu od diskriminacije na radnom mjestu'

(Foto: Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS)

Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS u saradnju sa Gej lezbejski info centrom i XY Spektrom, sproveli su istraživanje o položaju LGBT građana i građanki na radu i pri zapošljavanju. Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta "Dostojanstvo rada" koji je podržano od strane ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu sa ciljem da se prikupe relevantni podaci kako za institucije tako i biznise te da se na osnovu njih formiraju mere koje bi pomogle integraciju i bolje ostvarivanje radnih prava LGBT građana.

Rezultati istraživanja pokazuju da 38% ispitanika smatra da su bili diskriminisani na radnom mestu u prethodnih pet godina, da je 46% njih doživelo verbalno nasilje, 19% je doživelo da im se preti otkazom, 18% je doživelo pretnje fizičkim nasiljem, 9% je doživelo fizičko nasilje dok je 15% doživelo seksualno uznemiravanje zbog stvarne ili pretpostavljene seksualne orijentacije.

Istraživanje je pokazalo i druge obeshrabrujuće podatke gde 92,6% ispitanika smatra da Srbija nema dobre mehanizme za zaštitu od diskriminacije na radnom mestu i da 77% ispitanika krije svoju seksualnu orijentaciju na poslu.

Dubinski intervjui su pokazali da faktori koji najviše utiču na LGBT radnike i radnice su pre svega vrsta posla/industrija i pozicije koje imaju, korporativna kultura i vrsta vlasništva, postojanje i kvalitet mehanizama zaštite na radu, između ostalog.

Rezultati istraživanja su prezentovani ispred 36 predstavnika velikih biznisa koji su aktivni u Srbiji i koji upošljavaju oko 40 hiljada ljudi, među njima Microsoft, IKEA, IBM, NIS i drugi sa kojim je otvoren dijalog te su otpočeti pregovori o preduzimanju konkretnih mera na nivou biznisa koji bi pružili podršku te pomogli integraciju LGBT građana u tržište rada.

Kroz ovaj projekat kreirani su osnovi za dalju stimulaciju i podršku biznisima da uzmu veće učešća u ostvarivanju ljudskih prava građana otpočinjemo novu etapu borbe za dostojanstvo i prava građana koja je svojstvena vodećim ekonomijama sveta te je u direktnoj vezi za ukupnim progresom.

Kako bi se efikasno podržali biznisi u svojim naporima identifikovani su minimalni standardi za integraciju i zaštitu prava te je formiran program podrške za biznise sa merama koje mogu biti primenjene i na druge ugrožene grupe.

IDEAS, GLIC i XY Spektar takođe apeluju na Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja da uzmu u razmatranje ove podatke i preduzmu mera u cilju efikasnog suzbijanja diskriminaciju LGBT osoba na radu i pri zapošljavanju.

Tagovi: diskriminacija na radnom mjestu, gej lezbejski info centar, ideas, istraživanje, srbija

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM